Güncel haber ve duyurular

28
Sayı : 2022 / 55 27/04/2022 Konu : Ortak Gider ve Yatırım Bütçesi   Sayın Kat Maliki; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun amir hükmü ve yönetim Planımızın 23-e maddesi gereğince 27 Nisan 2022 Tarihinde bütçe görüşmesi gündemiyle toplanan Ada Temsilciler Kurulumuz 15 numaralı kararıyla 1 Nisan 2022 - 30 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 1...

[Okumak için tıklayın...]
28
2022 - 2023 YATIRIM, ORTAK GİDER ve TRANSFER BÜTÇESİ
  ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT   01 NİSAN 2022 - 30 NİSAN 2023 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ   YATIRIM GİDERLERİ (TL)   TUTARI TL DAİRE BAŞI BİRİM FİAT   YATIRIM GELİRLERİ DAİRE YATIRIM TUTARI ...

[Okumak için tıklayın...]
02
2021-2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
  1 NİSAN 2021- 30 NİSAN 2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU: Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2021 - 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin rapor kat maliklerini bilgilendirmek amacıyla aşağıya çıkarılmıştır. Değerli site sakinlerimiz, 2021 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan seçimler sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulumuz Ada...

[Okumak için tıklayın...]
Tüm duyuru ve haberler için tıklayın...