04 Temmuz 2020 Cumartesi

08

SİTE SAKİNLERİMİZİN DİKKATİNE!


  DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZİN DİKKATİNE... CORONAVİRÜS (COVİT-19) SALGINI NEDENİYLE 2020 YILINA AİT “OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI” TARİHİ HAKKINDA Bilindiği üzere son günlerde dünyada ve ülkemizde en başta sağlık sorunu haline ge...


[Devamı...]


08

2019-2020 BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME TABLOSU


  SPOR SİTESİ 01/05/2019 -31/03/2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE-GERÇEKLEŞEN GİDER VE TAHSİLAT TABLOSU (11 AYLIK)   GİDERLER (TL) GELİRLER (TL)   KASA – BANKA 136.717,89   13 BLOK AİDAT ...


[Devamı...]


08

2019-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU


  1 MAYIS 2019- 30 NİSAN 2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 1 Mayıs 2019 - 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin rapor kat maliklerini bilgilendirmek amacıyla aşağıya çıkarılmıştır. Değerli site sakinlerimiz, 2019 yılı Nisa...


[Devamı...]


08

2019-2020 DÖNEMİ DENETİM RAPORU


  Ankara Eryaman Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2019- 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki 11 Aylık dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir. I-Gelir-Gider Tablosu ...


[Devamı...]


01

AİDAT ÖDEMELERİ HAKKINDA


  Kat Maliklerimizin Dikkatine... Bundan böyle site sakinlerimiz aidatlarını Sicil No ve Parola ile Online Hizmet Merkezi bölümünden öğrenebileceklerdir. Ayrıca aidat borç durumlarını Spor Sitemizde bulunan Site İşletme Müd&uu...


[Devamı...]

 
Simge Durumuna Getir
Hoşgeldiniz

Kıymetli Kat Malikleri ve Sakinlerimize

Aidatların ödenebileceği hesap numaraları:

  1. Halk Bankası Ankara Eryaman Şubesi
    Şube Kodu: 1387 Hesap No: 22000037
    İban TR54 0001 2001 3870 0022 0000 37
     
  2. PTT Posta Çeki Hesabı Ankara Eryaman: Hesap no. 5197205

Aidatlarınızı gönderirken adınızı soyadınızı, blok ve daire numaranızı mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. 

Kat maliklerince ödenmeyen (Kiracılar ancak ev sahibi adına ödeme yapabilir) iki aidat miktarı borçlar, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı gereğince avukat aracılığıyla -icra yoluyla- Kat Maliklerinden avukat ve icra masrafları da borca eklenerek tahsil edilmektedir.

» Facebook sayfamıza ulaşmak için yandaki linki tıklayın>> https://www.facebook.com/spor.sitesi.9

Simge Durumuna Getir
Haber ve Duyurular

20
 


Sayı       :  2014 / 48
20/05/2014
Konu     : Yenilik ve İlaveler ile Giderlerine Katılma
 

           Sayın Kat Maliki

Bilindiği üzere, 2005 tarihli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Daire Başkanlığı Site Yönetimleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Ankara Eryaman VII. Etap 2 Grup Konutları 46465 Ada 1 Parsel Yönetim Planının  “Yenilik Ve İlaveler İle Giderlerine Katılma” başlıklı 40 (1) maddesi “Adanın ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin, ortak anten, v.s.) ilişkin yenilik ve ilaveler, adadaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilaveler giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Kat maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Ada Temsilciler Kurulunca belirlenir.” hükmü haizdir.

Spor Sitesi Ada Temsilciler Kurulunun 20 Mayıs 2014 tarihli toplantısında ve daha önce yapılan toplantılarda önerilen ve bazı kat malikleri ve sakinlerimiz tarafından Sitemize Güvenlik Hizmeti alınması talebi Yönetim Kurulumuzca görüşülerek değerlendirme yapılmıştır.

2005-2007 yıllarında sıklaşan hırsızlık vakaları kamera ve duvar yapımı gibi önlemler neticesinde ciddi anlamda azalmış olmakla birlikte son 7 yıl içerisinde, yılda ortalama 2 veya 3 hırsızlık vakası olduğu, bunlardan bir kısmının sitemizde bulunan 24 saat çalışan kamera güvenlik kayıtları ile tespit edilmiştir. Yıllardır ada temsilciler kurulu toplantılarında güvenlik hizmeti alınarak hem hırsızlık vakalarının asgariye indirilmesi hem de sitemizin giriş çıkışlarının kontrol edilerek daha güvenli hale getirilmesi talep edilegelmektedir.

Buna göre; yapılan araştırmalar neticesinde, bu konuda hizmet alınabilmesi için öncelikle altyapının hazırlanması gerektiği, bu amaçla en az iki adet güvenlik/nizamiye giriş binalarına ihtiyaç duyulduğu, bu binaların yaklaşık maliyetinin 130.000-150.000TL arasında olabileceği, daha sonra güvenlik işletme giderinin aylık aidat tutarının  % 65 oranında artabileceği öngörülmektedir.

Güvenlik hizmeti alımının kat maliklerimize ve sakinlerine ek maliyet getirmesi kaçınılmazdır. Civarda güvenlik hizmeti olan benzer sitelerde uygulanan aidat miktarları malumdur. Aidatların artacak olması, yatırım maliyetlerinin kat maliklerince karşılanması durumunda gösterecekleri tepki elbette önemlidir. Şurası da unutulmamalı ki yapılan yatırımlar ve alınacak ek hizmetler konutlara değer katacaktır. Tüm bunlarla birlikte son sözü muhakkak kat maliklerinin söylemesi elzemdir. Ada Temsilciler Kurulu ve Yönetim Kurulu kat maliklerinin tercihleri doğrultusunda hareket edecektir.

Yönetim Planı 40(1) maddesi gereği Yenilik ve İlaveler ile Giderlerine Katılma için kat maliklerinin çoğunluğuyla karar verileceği, bu sebeple kat maliklerimizin tamamının kararının öğrenilmesine ve bu sebeple bir form hazırlanarak 2014-2015 Bütçe bilgileri ile birlikte 440 kat malikimize taahhütlü posta veya elden imza ile ve adreslerine teslim edilmesine karar verilmiştir.

Ekte yer alan Formun ilgili bölümleri doldurularak ve imzalanarak Yönetimimize elden, taahhütlü posta veya faks yoluyla (daha sonra aslını ulaştırmak kaydıyla) 14/06/2014 Cumartesi günü saat 17:00’e kadar Yönetime ulaştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Ek: Form


Spor Sitesi Yönetim Kurulu
Başkan
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Yrd.
Ali Erdoğan KAPUCU
Sayman Üye
Tahir Günay KIVILCIM


 


YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERİNE KATILIM BEYAN VE TERCİH FORMUNU İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ 
 

Bu haber toplam 1303 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink

Simge Durumuna Getir
İletişim
Spor Sitesi Yönetimi

Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Duyurular   |   Mevzuat   |   Fotoğraflar   |   İletişim   |   Online Hizmet Merkezi
e-YöneticimTelif hakkı 2005-2020 Eryaman 7/2. Etap 46465 Ada GSV Spor Sitesi Yönetimi