Haber ve Duyurular

07

 
DENETİM RAPORU

 

Ankara Eryaman-Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2017 - 31 Mart 2018 tarihleri arasındaki 11 Aylık dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

I-Gelir-Gider Tablosu

01/05/2017-31/03/2018 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMA

 

AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLÂT

1

2017 MAYIS HARCAMASI

89.691,92

30/04/2017 KASA-BANKA DEVRİ

122.534,31

2

2017 HAZİRAN HARCAMASI

66.327,31

2017 MAYIS TAHSİLATI

82.789,91

3

2017 TEMMUZ HARCAMASI

69.196,17

2017 HAZİRAN TAHSİLATI

22.294,20

4

2017 AĞUSTOS HARCAMASI

68.779,10

2017 TEMMUZ TAHSİLATI

115.012,67

5

2017 EYLÜL HARCAMASI

50.286,50

2017 AĞUSTOS TAHSİLATI

41.231,27

6

2017 EKİM HARCAMASI

94.106,79

2017 EYLÜL TAHSİLATI

100.376,74

7

2017 KASIM HARCAMASI

78.480,25

2017 EKİM TAHSİLATI

66.815,14

8

2017 ARALIK HARCAMASI

49.432,46

2017 KASIM TAHSİLATI

59.019,44

9

2018 OCAK HARCAMASI

50.886,36

2017 ARALIK TAHSİLATI

68.151,13

10

2018 ŞUBAT HARCAMASI

74.152,75

2018 OCAK TAHSİLATI

54.173,25

11

2018 MART HARCAMALARI

83.493,45

2018 ŞUBAT TAHSİLATI

57.629,21

12

KASA-BANKA MEVCUDU

98.935,45

2018 MART TAHSİLATI

68.644,31

13

PERS. KIDEM TAZMİNATI HESABI

121.989,32

KİRA GELİRİ

7.500,00

14

 

 

DİĞER GELİRLER (SİG.FAİZ VE DİĞER)

7.596,93

15

 

 

PERSONEL KIDEM TAZMİNATI HESABI

121.989,32

16

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

995.757,83

GENEL TOPLAM

995.757,83

 

 

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU

1

30/04/2017 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU

122.534,31

2

30/04/2017 DEVREDİLEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

45.379,26

3

30/04/2017 DEVREDİLEN ÜYELERDEN GECİKME CEZASI ALACAĞI

1.330,42

4

2017 MAYIS AİDATI

52.800,00

5

2017 HAZİRAN AİDATI

59.400,00

6

2017 TEMMUZ AİDATI

81.400,00

7

2017 AĞUSTOS AİDATI

81.400,00

8

2017 EYLÜL AİDATI

59.400,00

9

2017 EKİM AİDATI

59.400,00

10

2017 KASIM AİDATI

59.400,00

11

2017 ARALIK AİDATI

59.400,00

12

2018 OCAK AİDATI

59.400,00

13

2018 ŞUBAT AİDATI

59.400,00

14

2018 MART AİDATI

59.400,00

15

GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs 2017 - Mart 2018 Arası)

7.197,14

16

DİĞER GELİRLER(KİRA-FAİZ)

15.096,93

17

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

7,554,72

18

PERSONEL KIDEM TAZMİNATI HESABI

121.989,32

19

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

1.011,882,10

20

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-)

-.-

21

ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

15.399,32

22

GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-)

724,,95

 

T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI

995.757,83

Denetim dönemine ait gelir-gider ve tahsilât durumu yukarıdaki tablolarda yer almaktadır.

 

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Şubat 2017- 31 Mart 2018 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

 

1- Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 16.124,27.- TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.

2- 2017- 2018 Bütçesinde yer alan son revizyon taksiti olan 42.540,00.-TL ENER-G Asansör firmasına ödenmiştir. Ayrıca yıl içerisinde yapılan kontrollerde 26 adet asansörümüzün 13 tanesi (eskiler) kırmızı, 13 tanesi (yeniler) mavi etiket aldılar. Kırmızı ve Mavi etiket almasına sebep olan bütün eksiklikler giderilmiştir. Şu anda 26 asansörümüz de en üst güvenlik seviyesini ifade eden yeşil etikete sahiptir.

3- 2017- 2018 Yatırım bütçesinde yer alan 13 Blok posta kutuları yenilendi. Yapılan işe karşılık firmaya toplamda 23.604,13.-TL. ödendi. Posta kutuları anahtarları imza karşılığında kat maliklerimize imza karşılığında dağıtıldığı görülmüştür.

4- 2017- 2018 Yatırım bütçesinde yer alan A- Güvenlik kapısına çıkış için yaya bariyeri alınmıştır. Ayrıca A- Güvenlik kulübesinin düşük olan zeminin yükseltilmesi işlemleri tamamlanmıştır.

5- 2017- 2018 Yatırım bütçesinde yer alan Vefat eden çalışanımız Mürsel Pekgöz davasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna 17.930,75.-TL. ödeme yapılmış olup, SGK. İle olan dava kapanmıştır.

6- 2017- 2018 Yatırım bütçesinde yer alan 13 blok doğalgaz topraklama işlemleri yaptırılmış olup firmaya yapılan iş karşılında 7,670.00.-TL. ödeme yapılmıştır.

7- 2017- 2018 Yatırım bütçesinde yer alan 2 Mayıs 2017 tarihine kadar alınması yasal bakımdan zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi için Yetkili Firmayla anlaşma sağlanmış olup, Binaların enerji kimlik belgeleri alınmıştır.

8- 2017- 2018 Yatırım bütçesinde yer alan Otopark çizgileri yenilenmiş, ayrıca 4 adet engelli otoparkı yaptırılmıştır. Deforme olmuş oluk ve parke taşlarının tamirleri yaptırılmıştır.

9- Sitemizde kurulu 3 kayıt cihazı ve 46 adet analog kamera bulunmaktaydı. Bu kameralardan geçen yönetim 1 adet kayıt cihazı ve 7 adet kamerayı yeniledi. Kalan 2 kayıt cihazı ve 10 adet kamera yönetimimiz tarafından yenilendi. Toplamda 17 kamera ve 3 kayıt cihazı yenilenmiş olup, Geriye 29 adet kamera yenilenmesi gerekmektedir.

10- Yönetim Kurulu kararınca yangın algılama ve gaz sensörleri bakımı sözleşmesi Teksis firmasıyla yapılmış olup, ilk altı aylık bakımları yaptırılmıştır.

11- Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Şubat 2017 - 31 Mart 2018 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilât durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 06/04/2018

 

DENETİM KURULU
Zekeriya BAŞAYAR
Denetçi 
Ömer EKMEKÇİ
Denetçi 
Ufuk YÜCESOY
Denetçi 

 

Bu haber toplam 1467 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink