Haber ve Duyurular

21

 

ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT
01 MAYIS 2018 - 30 NİSAN 2019 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ
YATIRIM GİDERLERİ (TL)
TUTARI TL DAİRE BAŞI BİRİM FİAT
YATIRIM GELİRLERİ (TL)
13 BLOK
DAİRE SAYISI YATIRIM AİDATI TUTARI
1 13 Blok Dış Kapı Alüminyum Yaptırılması
45.000,00
2 28 adet Kamera değişimi
4.000,00
Yatırım Aidatı (440x250) 440 250,00 110.000,00
3 Site içi Aydınlatma
60.000,00
DEVREDEN YATIRIM GELİRİ

24.000,00
4 2 Adet Site İçi Kamelya Yaptırılması ve alt zemin peyz.
10.000,00

5 13 Blok Mutfak baca fanı taktırılması
15.000,00


YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 134.000,00
YATIRIM AİDATI GELİRİ TOPLAMI

134.000,00


268.000,00

268.000,00
İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI TUTAR TL DAİRE BAŞI 1 YILLIK B.FİAT TL. DAİRE BAŞI AYLIK BİRİM FİAT TL. İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI
13 BLOK
DAİRE SAYISI AYLIK AİDAT 1 YILLIK AİDAT
1 Ort.Alan bahçe bak.Sulama,çim mak.bak.Yakıt gideri 40.000,00 90,91 7,58 MAYIS/2018 AİDAT GELİRİ 440 135,00 59.400,00
2 Ort.Alan bahçe ve blok ayd/sensör gideri 65.000,00 147,73 12,31 BÜTÇE GELİRİ (Haz./18-Nisan/19 11 Ay) 440 150,00 726.000,00
3 Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.) 15.000,00 34,09 2,84 DEVREDEN GELİR (İşletme Geliri)

72.197,28
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 195.000,00 443,18 36,93 ÜYELERDEN ALACAKLAR

22.538,78
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 22.000,00 50,00 4,17 İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

880.136,06
6 Personel iş elbisesi Gideri 3.000,00 6,82 0,577 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 18.000,00 40,91 3,418 Büro Giderleri (telefon kırtasiye, bilgisayar bakım vs.) 15.000,00 34,09 2,849 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 3.000,00 6,82 0,5710 Gaz Alarımları Yıllık bakımı ve Sözleşmesi 15.000,00 34,09 2,8411 Blok ,Çevre bakım ve onarım giderleri 26.000,00 59,09 4,9212 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 3.000,00 6,82 0,5713 Asansör per. bakım sigorta ve malz. Gideri 65.000,00 147,73 12,3114 Ana gayrımenkul sigorta gideri 8.000,00 18,18 1,5215 Hukuk müşavirliği Gideri 12.000,00 27,27 2,2716 Temsil ve ağırlama giderleri 22.000,00 50,00 4,1717 Hidrafor, Su Kuyusu, Uydu, Bakım-Onarım Gid. 30.000,00 68,18 5,6818 Güvenlik Gideri (24 Saat 2 Kapı 6 personel 12 ay) 295.000,00 670,45 55,87 Mayıs /2018 İşletme aidatı 440 135,00 59.400,00
19 Öngörülemeyen giderler 28.136,06 63,95 5,33 AYLIK İŞLETME AİDATI (11 Ay) 440 150,00 726.000,00

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 880.136,06 2.000,31 166,69 TOPLANACAK YATIRIM AİDATI 440 250,00 110.000,00
YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 134.000,00 DEVREDEN GELİR (İşletme ve Yatırım)

96.197,28
İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 880.136,06 ÜYELERDEN ALACAKLAR

22.538,78
YILLIK GİDER TOPLAMI 1.014.136,06 YILLIK GELİR TOPLAMI

1.014.136,06
NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır.

 

Bu haber toplam 1268 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink