Haber ve Duyurular

05

DENETİM RAPORU

Ankara Eryaman-Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2018 - 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki 11 Aylık dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I-Gelir-Gider Tablosu

01/05/2018-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMA

 

AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLÂT

1

2018 MAYIS HARCAMASI

44.729,00

30/04/2018 KASA-BANKA DEVRİ

96.197,28

2

2018 HAZİRAN HARCAMASI

66.543,59

2018 MAYIS TAHSİLATI

63.672,00

3

2018 TEMMUZ HARCAMASI

79.213,99

2018 HAZİRAN TAHSİLATI

64.989,82

4

2018 AĞUSTOS HARCAMASI

77.639,72

2018 TEMMUZ TAHSİLATI

103.428,06

5

2018 EYLÜL HARCAMASI

95.167,68

2018 AĞUSTOS TAHSİLATI

76.141,72

6

2018 EKİM HARCAMASI

96.775,56

2018 EYLÜL TAHSİLATI

95.308,68

7

2018 KASIM HARCAMASI

107.808,75

2018 EKİM TAHSİLATI

91.274,37

8

2018 ARALIK HARCAMASI

63.329,60

2018 KASIM TAHSİLATI

69.399,51

9

2019 OCAK HARCAMASI

61.897,54

2018 ARALIK TAHSİLATI

71.237,13

10

2019 ŞUBAT HARCAMASI

67.815,67

2019 OCAK TAHSİLATI

69.905,67

11

2019 MART HARCAMASI

85.521,93

2019 ŞUBAT TAHSİLATI

63.196,94

12

KASA-BANKA MEVCUDU

106.122,98

2019 MART TAHSİLATI

63.393,00

13

PERS.KIDEM TAZ. BANKA HESABI

168.119,16

KİRA GELİRİ

9.050,00

14

 

 

DİĞER GELİRLER (SİG.FAİZ VE DİĞER)

15.371,83

15

 

 

PERS.KIDEM TAZ. BANKA HESABI

168.119,16

 

GENEL TOPLAM

1.1120.685,17

GENEL TOPLAM

1.120.685,17

 

 

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU

1

30/04/2018 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU

96.197,28

2

30/04/2018 DEVREDİLEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

22.038,31

3

30/04/2018 DEVREDİLEN ÜYELERDEN GECİKME CEZASI ALACAĞI

500,47

4

2018 MAYIS AİDATI

59.400,00

5

2018 HAZİRAN AİDATI

66.000,00

6

2018 TEMMUZ AİDATI

110.000,00

7

2018 AĞUSTOS AİDATI

66.000,00

8

2018 EYLÜL AİDATI

99.000,00

9

2018 EKİM AİDATI

99.000,00

10

2018 KASIM AİDATI

66.000,00

11

2018 ARALIK AİDATI

66.000,00

12

2019 OCAK AİDATI

66.000,00

13

2019 ŞUBAT AİDATI

66.000,00

14

2019 MART AİDATI

66.000,00

15

2019 NİSAN AİDATI

-.-

16

PERSONEL KIDEM TAZMİNATI HESABI

168.119,16

17

GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs 2018 - Mart 2019 Arası)

7.459,16.

18

DİĞER GELİRLER (KİRA-FAİZ-HURDA SATIŞI)

24.421,83

19

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

2.345,14

20

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

1.150.481,35

21

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-)

4.052,5

22

ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

24.195,61

23

GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-)

1.548,07

 

T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI

1.120.685,17

Denetim dönemine ait gelir-gider ve tahsilat durumu yukarıdaki tablolarda yer almaktadır.

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Mayıs 2018- 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

1- Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 25.743,68.- TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.

2- 2018-2019 yatırım bütçesinde yer alan 1. Madde 13 blok Dış kapı alüminyum yaptırılması iş ve işlemleri usulüne uygun yaptırılmış olup 4.349 TL daha tasarruflu yaptırıldığı görülmüştür.

3- 2018-2019 yatırım bütçesinde yer alan 4. Madde 4 adet Site içi Aydınlatma İş ve işlemleri usulüne uygun yaptırılmış olup 10.000 TL bütçe ön görülmesine karşılık 12.800 TL’ye yaptırılmış ekstra 2.800 TL bütçe gelir kalemlerinden karşılandığı görülmüştür.

4- 2018-2019 yatırım bütçesinde yer alan 3. Madde Site içi Aydınlatma bakım onarım yenileme iş ve işlemleri usulüne uygun yaptırılmış olup 60.000 TL bütçe ön görülmesine karşılık 70.151 TL’ye yaptırılmış. Ada Yönetim Kurulu’nun 78 tasif nolu 2018 Kasım tarihli kararı ile ekstra 2 adet aydınlatma direği için Başgül Grup Solar Elektrik Firması ile 2.950 TL. karşılığında yaptırılmış. Ekstra 10.151 TL bütçe gelir kalemlerinden karşılandığı görülmüştür.

5- 2018-2019 yatırım bütçesinde yer alan 2. Madde 28 adet Kamera değişimi ,bakım onarım yenileme iş ve işlemleri için Elta Telekominikasyon Ltd. Şti. İle anlaşma yapılmış ön ödeme 2.000 TL, avans ödeme 3.000TL yapılmış iş bitiminde 2.634.60 TL ödeme yapılarak toplamda 7.634.60 TL’ye yaptırılmış. 4.000 TL öngörülen bütçe ekstra 3.634.60 TL gelir kalemlerinden karşılandığı görülmüştür.

6- 2018-2019 yatırım bütçesinde yer alan 5. Madde 13 Blok Mutfak Baca takılması iş ve işlemleri teknik araştırmalarına yönelik uygun olup olmadığı tespit edilemediğinden işlem tahsisi henüz gerçekleştirilememiş olduğu görülmüştür.

7- Ada temsilciler kurulunun belirlemiş olduğu bütçe öngörüleri piyasa koşullarında karşılaşılan fiyat artışları nedeniyle aşıldığı tespit edilmiştir. Ada yönetim kurulu gerekli iş ve işlemleri azami özenle yapmaya çalıştığı görülmüştür.

8- Aşağıda bulunan maddeler Çevre düzenlemesi iş ve işlemleri için gerçekleştirilmiş olduğu görülmüştür.

  • 2.566.50 TL bedel ile Kaya Sarmaşığı, Amerikan Sarmaşığı, Hanımeli, Ihlamur Ağacı alımı yapılmıştır.

  • 5.900 TL bedel ile Çevre bakımı ve onarımı için 250 kg çim alımı yapılmıştır.

  • 6.138 TL bedel ile Dalgıç Pompa ve motor alımı yapılmıştır.

9- Site içerisindeki iki adet Totemin tamiri ve elektrik, iş ve işlemleri 1.100 TL bedel karşılığında yaptırılmış olduğu görülmüştür.

10- Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2018 - 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilât durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 03/04/2019

DENETİM KURULU
Selahattin AKINCI
Denetçi
Ömer EKMEKCİ
Denetçi
Hasan Ali TORAMAN
Denetçi

  

Bu haber toplam 1403 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink