Haber ve Duyurular

08

 

Ankara Eryaman Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2019- 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki 11 Aylık dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I-Gelir-Gider Tablosu

01/05/2019-31/03/2020 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMA

 

AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLÂT

1

2019 MAYIS HARCAMASI

40.226,51

30/04/2019 KASA-BANKA DEVRİ

77.620,74

2

2019 HAZİRAN HARCAMASI

64.105,73

2019 MAYIS TAHSİLATI

61.437,66

3

2019 TEMMUZ HARCAMASI

85.994,14

2019 HAZİRAN TAHSİLATI

38.930,55

4

2019 AĞUSTOS HARCAMASI

72.686,23

2019 TEMMUZ TAHSİLATI

124.151,38

5

2019 EYLÜL HARCAMASI

73.340,62

2019 AĞUSTOS AYI TAHSİLATI

76.472,91

6

2019 EKİM HARCAMASI

79.378,20

2019 EYLÜL AYI TAHSİLATI

81.256,79

7

2019 KASIM HARCAMASI

70.381,94

2019 EKİM AYI TAHSİLATI

82.007,61

8

2019 ARALIK HARCAMASI

63.603,66

2019 KASIM AYI TAHSİLATI

82.419,88

9

2020 OCAK HARCAMASI

75.914,80

2019 ARALIK AYI TAHSİLATI

76.058,31

10

2020 ŞUBAT HARCAMASI

90.750,60

2020 OCAK AYI TAHSİLATI

86.118,96

11

2020 MART HARCAMASI

103.914,09

2020 ŞUBAT AYI TAHSİLATI

82.728,49

12

KASA-BANKA MEVCUDU

136.717,89

2020 MART AYI TAHSİLATI

71.312,69

13

PERS. KIDEM TAZ. BANKA HESABI

215.195,95

KİRA GELİRİ

7.250,00

14

 

 

DİĞER GELİRLER (FAİZ VE DİĞER)

9.248,44

15

 

 

PERS. KIDEM TAZ. BANKA HESABI

215.195,95

16

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

1.172.210,36

GENEL TOPLAM

1.172.210,36

 

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU

1

30/04/2019 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU

77.620,74

2

30/04/2019 DEVREDEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

20.565,00

3

2019 MAYIS AİDATI

66.000,00

4

2019 HAZİRAN AİDATI

79.200,00

5

2019 TEMMUZ AİDATI

79.200,00

6

2019 AĞUSTOS AİDATI

79.200,00

7

2019 EYÜL AİDATI

79.200,00

8

2019 EKİM AİDATI

79.200,00

9

2019 KASIM AİDATI

79.200,00

10

2019 ARALIK AİDATI

79.200,00

11

2020 OCAK AİDATI

79.200,00

12

2020 ŞUBAT AİDATI

79.200,00

13

2020 MART AİDATI

79.200,00

14

PERS. KIDEM TAZ. BANKA HESABI

215.195,95

15

GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs 2019 - Mart 2020 Arası)

8.209,06

16

DİĞER GELİRLER(KİRA-FAİZ)

16.498,44

17

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

2.383,63

18

 

 

19

 

 

20

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

1.198.472,82

21

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-)

8.940,60

22

ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

15.718,03

23

GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-)

1.603,83

 

T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI

1.172.210,36

 

Denetim dönemine ait gelir-gider ve tahsilât durumu yukarıdaki tablolarda yer almaktadır.

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Mayıs 2019- 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

1- Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 17.321,86.- TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.

2- Çevre sulamada kullanılan hidrofor motorlarının ( 2 Adet) arızası nedeniyle, yeni bir motor alınmış buna karşılık KDV. Dahil 7.080,-TL. ödendiği görüldü. Diğer motorun tamiri ve bakımlar yaptırılmış, sistem çalışır duruma getirildiği görülmüştür.

3- Arızalı olan merkezi Gaz alarmlarının yıllık bakımları için Proint ve Zayıf Akım Teknolojileri Firmasıyla KDV. Dahil (Malzeme hariç) 10.000.-TL’ye 01 Ocak 2020 tarihinde bakım sözleşmesi yapıldığı görülmüştür.

4- Proint Firmasıyla yapılan gözleşme gereği, gaz algılama sistemlerinin ilk altı aylık bakımları yaptırılmış, sistem çalışır duruma getirilmiştir. Malzeme ve KDV. Dahil firmaya 6.291,17.-TL. lik ödeme yapıldığı görülmüştür.

5- Bilindiği üzere son günlerde dünyada ve ülkemizde sağlık sorunu haline gelen Coronavirus (Covit-19) küresel salgının kontrol altına alındığı yönünde resmi açıklama yapılıncaya kadar yönetim kurullarının genelge kapsamında hareket etmeleri toplum sağlığı açısında önemli olup aynı zamanda da yasal zir zorunluluk olduğundan Nisan ayı içerisinde yapılacak olan bütçe ibrasının salgın tehlikesinin geçmesi ve kat maliklerinin güvenli bir şekilde toplantıya katılabilecekleri güne kadar ertelenmesinde fayda olacağı kanısındayız.

6- Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2019 - 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilât durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 04/04/2020
 

DENETİM KURULU
Sultan COŞGUN Ömer EKMEKÇİ Adnan ÖZTÜRK
Denetçi Denetçi Denetçi

 

 

Bu haber toplam 1176 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink