Haber ve Duyurular

08

 

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZİN DİKKATİNE...

CORONAVİRÜS (COVİT-19) SALGINI NEDENİYLE 2020 YILINA AİT “OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI” TARİHİ HAKKINDA

Bilindiği üzere son günlerde dünyada ve ülkemizde en başta sağlık sorunu haline gelen Coronavirus (Covid-19) salgın hastalığı hepimizi olumsuz olarak etkilemektedir. Dünyada birçok insan bu virüsten olumsuz şekilde etkilenmiş ve hayatını kaybetmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirus’un etkilerinin önlenmesi için olayın başından bu yana Sağlık Bakanlığımız tarafında tüm önlemler alınmış, toplumumuzun bu önleyici tedbirleri uygulaması gerektiği açıklanmıştır.

Toplu yapılar ve siteler gibi ana gayrimenkuller çok fazla insanın birlikte yaşadığı ve ortak alanlarda birbirleri ile temas kurmaktan kaçınamadıkları yerlerdir. Bu anlamda bahse konu alanlarda salgın riskini en aza indirmek ve yayılmasını engellemek adına gerekli tedbirleri almak da Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesi gereği Site Yönetim Kurulu’nun yükümlülükleri arasındadır. İlgili yasanın 35/h fıkrasında yönetim kurulunun kat malikleri yararına olan hususlarda gerekli tedbirleri alması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Bu önlemlerin alınmasında harcanacak tüm giderler site yönetimi hesabından karşılanacak ve ivedilikle yerine getirilmesi gerekecektir.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı da 16.03.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge” göndermiş olup bahse konu genelgede, Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf vb.) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendiği hususları yer almıştır. Bu anlamda sitelerin ve kooperatiflerin genel toplantıları da genelge kapsamına girmektedir.

İçişleri Bakanlığı söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini talep etmiştir. Küresel salgının kontrol altına alındığı yönünde resmi açıklama yapılıncaya kadar site yönetim kurullarının genelge kapsamında hareket etmeleri toplum sağlığı acısından önemli olup aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur.

Toplantıların genellikle kapalı ve kalabalık bir ortamda yapıldığı göz ününe alındığında yönetim kurulunun alacağı erteleme kararının küresel salgının yayılmasını engellemeye katkı sunacağı ve siz değerli kat maliklerimizin salgına yakalanma riskini en aza indireceği açıktır.

Genel kurul toplantılarının ertelenmesi yönetimsel faaliyetlerin yürütülmesine de engel teşkil etmemektedir. Bağımsız bölüm maliklerine ek borçlandırıcı işlemler dışında fatura, ücret, sigorta ve vergi gibi düzenli ödemelerini gerçekleştirmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bu anlamda Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun tarafımıza verdiği yükümlülük dikkate alınarak 2020 yılı “Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu” toplantısı ertelenmiş olup salgın tehlikesinin geçmesi ve kat maliklerimizin güvenli bir şekilde toplantıya katılabilecekleri halin mevcudiyeti durumunda toplantı tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır. Bahse konu toplantı 2020 yılı içerisinde gerçekleşecektir.

Gereği siz değerli kat maliklerimize sunulur. 02.04.2020

GSV. Spor Sitesi Yönetim Kurulu

 

Bu haber toplam 3888 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink