Haber ve Duyurular

16
  ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT
  01 MAYIS 2020 – 30 NİSAN 2021 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ
  YATIRIM GİDERLERİ (TL)   TUTARI TL DAİRE BAŞI BİRİM FİYAT     YATIRIM GELİRLERİ DAİRE YATIRIM TUTAR
     
1 Çatı İzalasyonu ve Diğer Yatırım Giderleri. 20.000,00       DEVREDEN YATIRIM GELİRİ     20.000,00
2                  
3                  
4                  
  YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 20.000,00       YATIRIM AİDATI GELİRİ     20.000,00
                     
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI TUTAR TL DAİRE BAŞI 1 YILLIK B.FİYAT TL DAİRE BAŞI AYLIK BİRİM FİYAT TL     İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI
      13 BLOK DAİRE SAYISI AYLIK AİDAT 1 YILLIK AİDAT
     
1 Ort.Alan bahçe bak.sulama,çim mak.bak.yakıt gideri 45.000,00 102,27 8,52     MAYIS-ARALIK/2020 AİDAT GELİRİ 440 180,00 633.600,00
2 Ort.Alan bahçe ve blok ayd/sensör gideri 125.000,00 284,09 23,67     BÜTÇE GELİRİ (OCAK-NİSAN/2021 (4 Ay) 440 210,00 369.600,00
3 Blok Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.) 25.000,00 56,82 4,73     DEVREDEN GELİR (İşletme-Yatırım Geliri)     146.676,69
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 280.000,00 636,36 53,03     ÜYELERDEN ALACAKLAR     15.249,41
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 22.000,00 50,00 4,17     İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI     1.165.126,10
6 Personel iş elbisesi Gideri 3.000,00 6,82 0,57            
7 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 18.000,00 40,91 3,41            
8 Büro Giderleri (telefon kırtasiye, bilgisayar bakım vs.) 10.000,00 22,73 1,89            
9 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 2.000,00 4,55 0,38            
10 Gaz Alarımları Yıllık bakımı ve onarımı. 10.000,00 22,73 1,89            
11 Blok ,Çevre bakım ve onarım giderleri 52.000,00 118,18 9,85            
12 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 3.000,00 6,82 0,57            
13 Asansör Aylık Per.bakım ,Yıllık Kontrol ve malz.Gideri 60.000,00 136,36 11,36            
14 Ana gayrımenkul sigorta gideri (Ortak alanlar) 10.000,00 22,73 1,89            
15 Hukuk müşavirliği Gideri 14.000,00 31,82 2,65            
16 Yönetim-Denetim ve Temsil ve ağırlama gid. 25.000,00 56,82 4,73            
17 Hidrafor- Su Kuyusu- Uydu- Bakım-Onarım Gid. 30.000,00 68,18 5,68            
18 Güvenlik Gideri (24 Saat 2 Kapı 6 personel 12 ay) 390.000,00 886,36 73,86            
19 Öngörülemeyen giderler 21.126,10 48,01 4,00     Mayıs-Aralık /2020 İşletme aidatı (8 Ay) 440 180,00 633.600,00
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 1.145.126,10 2.602,56 216,88     Ocak-Nisan İŞLETME AİDATI (4 Ay) 440 210,00 369.600,00
              TOPLANACAK YATIRIM AİDATI 440    
  YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 20.000,00     DEVREDEN GELİR (İşletme ve Yatırım)     146.676,69
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 1.145.126,10     ÜYELERDEN ALACAKLAR     15.249,41
  YILLIK GİDER TOPLAMI 1.165.126,10     YILLIK GELİR TOPLAMI     1.165.126,10
                     
  NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır.
Bu haber toplam 598 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink