Haber ve Duyurular

05

DENETİM RAPORU

 

Ankara Eryaman Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2020 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki 10 Aylık dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

I-Gelir-Gider Tablosu

01/05/2020-28/02/2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMA

 

AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLÂT

1

2020 MAYIS HARCAMASI

81.621,36

30/04/2020 KASA-BANKA DEVRİ

146.676,69

2

2020 HAZİRAN HARCAMASI

73.629,81

2020 MAYIS TAHSİLATI

70.351,58

3

2020 TEMMUZ HARCAMASI

112.531,56

2020 HAZİRAN TAHSİLATI

87.359,27

4

2020 AĞUSTOS HARCAMASI

77.102,91

2020 TEMMUZ TAHSİLATI

63.216,52

5

2020 EYLÜL HARCAMASI

85.507,33

2020 AĞUSTOS TAHSİLATI

91.174,29

6

2020 EKİM HARCAMASI

51.606,56

2020 EYLÜL TAHSİLATI

85.546,86

7

2020 KASIM HARCAMASI

136.194,56

2020 EKİM TAHSİLATI

82.111,11

8

2020 ARALIK HARCAMASI

84.654,67

2020 KASIM TAHSİLATI

78.201,75

9

2021 OCAK HARCAMASI

56.557,36

2020 ARALIK TAHSİLATI

83.226,80

10

2021 ŞUBAT HARCAMASI

143.576,24

2021 OCAK TAHSİLATI

88.337,98

11

KASA-BANKA

69.095,00

2021 ŞUBAT TAHSİLATI

86.550,53

12

PERS.KIDEM TAZ. BANKA HESABI

259.597,11

DİĞER GELİRLER

9.323,98

13

 

 

PERS. KIDEM TAZMİNATI BANKA HESABI

259.597,11

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

1.231.674,47

 

1.231.674,47

 

 

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU

1

30/04/2020 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU

146.676,69

2

30/04/2020 DEVREDEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

15.249,41

3

2020 MAYIS AİDATI

79.200,00

4

2020 HAZİRAN AİDATI

79.200,00

5

2020 TEMMUZ AİDATI

79.200,00

6

2020 AĞUSTOS AİDATI

79.200,00

7

2020 EYLÜL AİDATI

79.200,00

8

2020 EKİM AİDATI

79.200,00

9

2020 KASIM AİDATI

79.200,00

10

2020 ARALIK AİDATI

79.200,00

11

2021 OCAK AİDATI

92.400,00

12

2021ŞUBAT AİDATI

92.400,00

13

GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs 2020 - Şubat 2021 Arası)

8.431,11

14

DİĞER GELİRLER(KİRA-FAİZ)

9.323,98

15

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

8.831,74

16

PERSONEL KIDEM TAZMİNATI BANKA HESABI (Mart 2021 sonu itibariyle)

259.597,11

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

1.266.510,04

21

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-)

13.579,66

22

ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

18.520,80

23

GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-)

2.735,11

 

T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI

1.231.674,47

Denetim dönemine ait gelir-gider ve tahsilât durumu yukarıdaki tablolarda yer almaktadır.

 

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:
 

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Mayıs 2020- 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

1- Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 21.256,91.- TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.

 

2- 13 blok altındaki 54 adet temiz su ve yangın hidrofor bakımları yaptırılmış, bu işlere karşılık Ünal Elektrik pompa ve makine Ltd. Şti. firmasına 9.971,00 TL. ödeme yapıldığı görülmüştür.

 

3- 13 blok 24 adet Asansörün peryodik yıllık kontrolleri Artıbel Belgelendirme Teknik Kontrol Ltd. Şti. firması tarafından yapılmış, 24 adet asansörün Mavi etiket aldığı bu kontrollere karşılık 9.940.-TL. ödeme yapıldığı görülmüştür.

 

4- Site içerisindeki çocuk oyun alanları, 12 adet çardak, 2 adet büyük kamelya, spor aletleri, çöp kovaları, banklar, vernik ve boya ile boyandığı bu işlere karşılık Yüklenici firma EZMM İnşaat Ltd. Şti. ye 14.750.-TL. ödeme yapıldığı görülmüştür.

 

5- Proint Firmasıyla 01 ocak 2020 tarihinde yapılan sözleşme gereği, gaz algılama sistemlerinin ilk altı aylık bakımları Ocak 2020 tarihinde yaptırılmış olup; ikinci altı aylık bakımları da Temmuz 2020 tarihinde yaptırılmış, sistem çalışır duruma getirilmiştir. Firmaya yapılan işe karşılık KDV. Dahil 5.000.-TL. ödeme yapıldığı görülmüştür.

 

6- 13 blok ve çocuk parkları Covit-19 virüse karşı 2020 Eylül ve Ekim aylarında dezenfeksiyon yaptırılmış, hizmet bedeli olarak firmaya 2.714.-TL. ödeme yapıldığı görülmüştür.

 

7- 11 nolu bütçe kalemi çerçevesinde 13 blok çevresi tretuvar tamiratlarının yaptırılması işi için 4 firmadan teklif alınmış, bu firmalardan en uygun teklifi veren Korkmaz İnşaat ve Taahhüt işleri firmasına toplamda KDV. Dahil 41.300.-TL. ye işin verildiği, iş bitiminde faturasının ödendiği görülmüştür.

 

8- Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2020 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilât durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 04/03/2021

 

G.S.V. Spor Sitesi Denetim Kurulu

 

Sultan COŞGUN Ömer EKMEKCİ Adnan ÖZTÜRK
Denetçi Denetçi Denetçi

 

 

Bu haber toplam 725 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink