Haber ve Duyurular

21
  ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT
  01 NİSAN 2021 - 31 NİSAN 2022 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ
  YATIRIM GİDERLERİ (TL) TUTARI TL DAİRE BAŞI BİRİM FİAT     YATIRIM GELİRLERİ DAİRE YATIRIM TUTARI
     
1 Çatı İzalasyonu ve Diğer Yatırım Giderleri. 20.000,00       DEVREDEN YATIRIM GELİRİ     20.000,00
2 Blok Girişlerine Paslanmaz Krom Korkuluk yapıtırılması. 50.000,00       YATIRIM AİDATI GELİRİ     440.000,00
3 Blok İçi Temiz Su Ana Hattın Değişimi 390.000,00              
4                  
  YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 460.000,00       YATIRIM AİDATI GELİRİ     460.000,00
         
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI TUTAR TL DAİRE BAŞI 1 YILLIK B.FİAT TL. DAİRE BAŞI AYLIK BİRİM FİAT TL.     İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI
      13 BLOK DAİRESAYISI AYLIK AİDAT 1 YILLIK AİDAT
     
1 Ort.Alan bahçe bak.Sulama,çim mak.bak.Yakıt gideri 65.000,00 147,73 12,31     NİSAN/2021 AİDAT GELİRİ 440 210,00 92.400,00
2 Ort.Alan bahçe ve blok ayd/sensör gideri 134.000,00 304,55 25,38     BÜTÇE GELİRİ (May/2021-Nis/2022 12 Ay 440 225,00 1.188.000,00
3 Blok Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.) 30.000,00 68,18 5,68     DEVREDEN GELİR (İşletme-Yatırım Geliri)     82.452,65
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 350.000,00 795,45 66,29     ÜYELERDEN ALACAKLAR     19.361,21
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 30.000,00 68,18 5,68     İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI     1.382.213,86
6 Personel iş elbisesi Gideri 4.000,00 9,09 0,76                
7 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 23.000,00 52,27 4,36                
8 Büro Giderleri (telefon kırtasiye, bilgisayar bakım vs.) 10.000,00 22,73 1,89                
9 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 2.500,00 5,68 0,47                
10 Gaz Alarımları Yıllık bakımı ve onarımı. 20.000,00 45,45 3,79                
11 Blok ,Çevre bakım ve onarım giderleri 35.000,00 79,55 6,63                
12 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 3.000,00 6,82 0,57                
13 Asansör Aylık Per.bakım ,Yıllık Kontrol ve malz.Gideri 60.000,00 136,36 11,36                
14 Ana gayrımenkul sigorta gideri (Ortak alanlar) 13.000,00 29,55 2,46                
15 Hukuk müşavirliği Gideri 15.000,00 34,09 2,84                
16 Yönetim-Denetim ve Temsil ve ağırlama gid. 32.000,00 72,73 6,06                
17 Hidrafor- Su Kuyusu- Uydu- Bakım-Onarım Gid. 25.000,00 56,82 4,73                
18 Güvenlik Gideri (24 Saat 2 Kapı 6 personel 13 ay) 500.000,00 1.136,36 94,70                
19 Öngörülemeyen giderler 10.713,86 24,35 2,03     Nisan 2021 İşletme aidatı (1 Ay) 440 210,00 92.400,00
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 1.362.213,86 3.095,94 258,00     Mayıs 2021-Nisan 2022 İşlt. Aidatı (12ay) 440 225,00 1.188.000,00
                    TOPLANACAK YATIRIM AİDATI 440 1.000,00 440.000,00
  YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 460.000,00     DEVREDEN GELİR (İşletme ve Yatırım)     82.452,65
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 1.362.213,86     ÜYELERDEN ALACAKLAR     19.361,21
  YILLIK GİDER TOPLAMI 1.822.213,86     YILLIK GELİR TOPLAMI     1.822.213,86
                               
  NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır.
 
 
Bu haber toplam 922 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink