Haber ve Duyurular

10

 

DENETİM RAPORU

 

Ankara Eryaman Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Nisan 2022- 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki 12 Aylık dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

I-Gelir-Gider Tablosu

01/04/2022-31/03/2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMA

  

AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLÂT

1

2022 NİSAN HARCAMASI

83.412,63

 

31/03/2022 KASA-BANKA DEVRİ

312,732,42

2

2022 MAYIS HARCAMASI

177.648,40

2022 NİSAN TAHSİLATI

109.520,82

3

2022 HAZİRAN HARCAMASI

159.347,95

2022 MAYIS TAHSİLATI

166.723,81

4

2022 TEMMUZ HARCAMASI

188.100,56

2022 HAZİRAN TAHSİLATI

163.347,80

5

2022 AĞUSTOS HARCAMASI

195.270,24

2022 TEMMUZ TAHSİLATI

217.406,01

6

2022 EYLÜL HARCAMASI

213.280,56

2022 AĞUSTOS TAHSİLATI

251.279,89

7

2022 EKİM HARCAMASI

183.740,88

2022 EYLÜL TAHSİLATI

247.758,12

8

2022 KASIM HARCAMASI

197.614,97

2022 EKİM TAHSİLATI

245.064,90

9

2022 ARALIK HARCAMASI

197.290,80

2022 KASIM TAHSİLATI

186.629,00

10

2023 OCAK HARCAMASI

200.304,99

2022 ARALIK TAHSİLATI

207.992,57

11

2023 ŞUBAT HARCAMASI

137.987,12

2023 OCAK TAHSİLATI

249.491,78

12

2023 MART HARCAMASI

354.913,34

2023 ŞUBAT TAHSİLATI

264.136.64

13

KASA-BANKA

659.084,56

2023 MART TAHSİLATI

259.341,13

14

 

 

DİĞER GELİRLER (KİRA-FAİZ –HURDA VS.)

66.572,11

 

 

2.947.997,00

 

2.947.997,00

 

 

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU

1

31/03/2022 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU

312.732,42

2

31/03/2022 DEVREDEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

27.044,98

3

2022 NİSAN AİDATI

99.000,00

4

2022 MAYIS AİDATI

171.600,00

5

2022 HAZİRAN AİDATI

171.600,00

6

2022 TEMMUZ AİDATI

215.600,00

7

2022 AĞUSTOS AİDATI

242.000,00

8

2022 EYLÜL AİDATI

242.000,00

9

2022 EKİM AİDATI

242.000,00

10

2022 KASIM AİDATI

198.000,00

11

2022 ARALIK AİDATI

198.000,00

12

2023 OCAK AİDATI

264.000,00

13

2023 ŞUBAT AİDATI

264.000,00

14

2023 MART AİDATI

264.000,00

15

GECİKME CEZALARI TUTARI ( Nisan 2022 -Mart 2023 Arası)

9.119,33

16

DİĞER GELİRLER(KİRA-FAİZ-HURDA VS.)

66.572,11

17

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

16.364,09

18

 

 

19

 

 

20

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

3.003.632,93

21

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-)

-.-

22

ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

52.478,34

23

GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-)

3.157,59

 

T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI

2.947.997,00


 

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Nisan 2022- 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

1- Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 55.635,93.- TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.

2- Çim Traktörünün genel bakımlarının yaptırıldığı (Sepet yenilendi, elektrik aksamları ve diğer genel bakım) bu işlere karşılık KDV. dahil 14.447,92 .-TL nin ödendiği görüldü.

3- Arızalı olan eski benzinli testerenin (Hızar) yerine yenisinin alındığı, misine ve diğer makine ekipmanlarının bakımlarının yaptırıldığı, site içerisindeki çürük çöp kovalarının değiştirildiği, çocuk oyun alanlarının tamir ve bakımlarının yaptırıldığı görülmüştür.

4- 30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi biten Anadolu Güvenlik ile yeniden sözleşme yapılmıştır.

5- Yatırım’ kaleminden M/Blok Eski asansör kapısının yeniden yaptırıldığı bu işe karşılık Kdv. Dahil 8.500,00.-TL. ödendiği görüldü.

6- G-F-E-D ve C-bloklarının arızalı olan diyafon hatlarının B-Güvenlik ve Merkeze olan bağlantılarının alt yapı kablolarının yeniden çekildiği, bu işlere karşılık 10,215,49.-TL. ödendiği görüldü.

7- Ada Temsilciler Kurul kararı gereği Ramazan ve Kurban Bayramlarında site çalışanı personeline ve güvenlik personeline bayram harçlığı verildiği görüldü.

8- Site İçerisindeki yeşil alanlar, ağaçlar, blok kenarları, merdiven altları, sığınaklar, mazgallar belediyenin Belplas Ankara firması tarafında ücreti karşılığında ilaçlamanın yaptırıldığı buna karşılık Kdv. Dahil 3.540,00.-TL. Ödendiği görüldü.

9- Temmuz ayı içerisinde Artıbel Belgelendirme kontrol firması tarafından kontrol denetimi yapılan 26 adet asansörden 14 adet asansörün kırmızı etiket aldığı görülmüş olup, kırmızı etiket alan asansörlerin yasal süresi içerisinde yönetim tarafından tamir ve bakımlarının Ener-G Asansör Firmasına yaptırıldığı ve bu işlere karşılık (14 Asansör) KDV. Dahil 27.730.-TL ödendiği görüldü. Artıbel belgelendirme firması tarafında tekrar kontrolleri yapılarak mavi etiket aldı görülmüştür.

10- Yatırım kaleminden 8 adet eski (B-D-E-F-G-H-I-K)asansör kabin kapısının değiştirildiği görüldü, buna karşılık KDV. Dahil 70.800.00.-TL ödendiği görüldü.

11- B Blok arızalı olan diyafon santralının yerine yenisinin Kdv. Dahil 5.900.-TL’ye alındığı, arızalı olan santralinde (yedek santral) tamir edildiği bu işe karşılık Kdv.dahil 3.500.-TL. ödendiği görüldü.

12- 01 Haziran 2021 tarihinde sitemizde işe alınan Atilla Kılıçarlan’ın yazılı talebi üzerine işine son verilmiş olup, kendi isteğiyle ayrıldığı için herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Yerine görevli Murat Büyüker’in alındığı görülmüştür.

13- Yapılan Denetimde 1 adet kameranın arızalı olduğu, güvenlik nedeniyle tamir bakımı yaptırılmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

14- 2021- 2022 ve 2022- 2023 bütçe dönemlerini kapsayan kıdem tazminatı fonu ödemesi 18 Ekim 2022 tarihinde 75.000.-TL olarak fon hesabına yatırılmış olup, fon hesabında bugün itibariyle toplam 352.065,80.-TL bakiye bulunmaktadır.

15- Yatırım kaleminde yer alan uydu sisteminin bakımı ve yenilenmesi işinin ihalesi KDV. Dahil 64.900,00.-TL. ye verilmiş olup, ödemenin yapıldığı görülmüştür.

16- Site ortak alanlarının sigortasının 17.223,07.-TL’ye yaptırıldığı, (28.11.2022 başlangıç 28.11.2023 bitiş) görülmüştür.

17- Genel Temizliklerinin yeterince yapılmadığı, bundan sonra görevliler tarafından özen gösterilmesinin (Asansör içi, dışı, kabinleri, süpürgelik üstleri, camlar) gerektiği ve yönetim tarafından takibinin sağlanmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

18- Bina içlerinde bulunan mermerlerin kontrollerinin yapılarak kırık olanlarının tamir bakımlarının yapılmasının yararlı olacağı.

19- 01.6.2022 tarihinde sözleşmesi biten Ener-G Asansör Firması ile sözleşmenin yenilendiği, ancak firmanın faaliyet alanını değiştirmesi nedeniyle aynı şartlarda 01.01.2023 tarihinde Eras Lift Asansör firması ile bir yıllık sözleşme yapıldığı görülmüştür.

20- Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilât durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 08/03/2023

 

DENETİM KURULU
 
Murat YÜKSEL Zeki ATLI Yeter ERYILMAZ
Denetçi Denetçi Denetçi

              

Bu haber toplam 157 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink