Haber ve Duyurular

21

 

ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT
01 MAYIS 2024 - 30 NİSAN 2025 YATIRIM ve ORTAK GİDER BÜTÇESİ

YATIRIM GİDERLERİ

YATIRIM GELİRLERİ
  TUTARI TL BİRİM FİAT   DAİRE YATIRIM TUTARI
1 Asansör Panoları için toplanan devreden yatırım 731.463,74   DEVREDEN YATIRIM GELİRİ     731.463,74
2 Asansör Panoları için ek toplanacak yatırım 750.000,00   YATIRIM AİDAT GELİRİ 440 3500,00 1.540.000,00
3 Asansör Halatlarının değişimi. 500.000,00          
4 Çatı Bakım ve Onarım giderleri. 290.000,00          
  YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 2.271.463,74   YATIRIM AİDATI GELİRİ     2.271.463,74
İŞLETME (Ortak) GİDERLERİ TOPLAMI TUTAR TL DAİRE BAŞI
1 YILLIK
B.FİAT TL
DAİRE BAŞI
AYLIK BİRİM
FİAT TL.
İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI
13 BLOK DAİRE AYLIK 1 YILLIK
SAYISI AİDAT AİDAT
1 Ort.Alan bahçe bak.Sulama,çim mak.bak.Yakıt gideri 310.000,00 704,55 58,71 MAYIS 2024 AİDAT GELİRİ 440 1.000,00 440.000,00
2 Ort.Alan Elektrik giderleri (Blok,Çevre,Hidroforlar) 370.000,00 840,91 70,08 BÜTÇE GELİRİ Haz/2024-Nis/2025 11 Ay 440 1.150,00 5.566.000,00
3 Blok Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.vs.) 120.000,00 272,73 22,73 DEVREDEN İŞL.GELİRİ (Banka-Kasa)     252.029,17
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 1.770.000,00 4.022,73 335,23 DEVREDEN KIDEM TAZ. HES.     66.081,65
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 200.000,00 454,55 37,88 YATIRIM GELİRİ .     2.271.463,74
6 Personel iş elbisesi Gideri 20.000,00 45,45 3,79 ÜYELERDEN ALACAKLAR     34.448,03
7 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 50.000,00 113,64 9,47 İŞLETME- YATIRIM GELİRLERİ TOPLAMI     8.630.022,59
8 Büro Giderleri (Telef.,Kırtasiye,Bilgisayar Prog.bakımı vs.) 80.000,00 181,82 15,15        
9 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 6.000,00 13,64 1,14        
10 Gaz Alarm-Kapı Diyaf- Kamera Yıllık bakımı ve.Onarımı. 60.000,00 136,36 11,36        
11 Blok bakım, onarım kamelya ve bisiklet parkları tamiri,bakımı. 180.000,00 409,09 34,09        
12 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 10.000,00 22,73 1,89        
13 Asansör Aylık Per.bakım ,Yıllık Kontrol ve malz.Gideri 220.000,00 500,00 41,67        
14 Ana gayrımenkul sigorta gideri (Ortak alanlar) 60.000,00 136,36 11,36        
15 Hukuk müşavirliği Gideri 52.000,00 118,18 9,85        
16 Yönetim-Denetim ve Temsil ve ağırlama gid. 120.000,00 272,73 20,83        
17 Ort. Alanlar Hidr.Su Kuy.Motor bakım ve onarım gideri 180.000,00 409,09 34,09        
18 Güvenlik Gideri (24 Saat 2 Kapı 6 personel 12 ay) 2.450.000,00 5.568,18 464,02 Mayıs 2024 İşletme aidatı (1 Ay) 440 1000,00 440.000,00
19 Öngörülemeyen giderler 34.477,20 78,36 6,53 Haz/ 2024-Nisan 2025 İşlet. Aidatı (11 Ay) 440 1150,00 5.566.000,00
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 6.292.477,20 14.301,08 1.189,86 DEVREDEN GELİR (İşletme ve Yatırım)     1.049.574,56
YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 2.337.545,39 ÜYELERDEN ALACAKLAR     34.448,03
İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 6.292.477,20 TOPLANACAK YATIRIM AİDATI 440 3500,00 1.540.000,00
YILLIK GİDER TOPLAMI 8.630.022,59 YILLIK GELİR TOPLAMI     8.630.022,59
NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır.

 

 

Bu haber toplam 139 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink