Haber ve Duyurular

20

ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT
01 MAYIS 2013 - 30 NİSAN 2014 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ


YATIRIM GİDERLERİ (TL) TUTARI TL DAİRE BAŞI BİRİM FİAT
YATIRIM GELİRLERİ DAİRE SAYISI YATIRIM AİDATI TUTARI

1 100-120 TON BETONARME SU DEPOSU YAPIMI 60.000,00 136,36 13 BLOK


2


YATIRIM GELİRİ ( 2 AY ) 440 35,00 30.800,00
3


DEVREDEN YATIRIM GELİRİ

29.200,00
4


5


6YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 60.000,00
YATIRIM AİDATI GELİRİ

60.000,00
120.000,00
İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

TUTAR TL DAİRE BAŞI 1 YILLIK B.FİAT TL DAİRE BAŞI AYLIK B.FİAT TL 13 BLOK DAİRE SAYISI AYLIK AİDAT 1 YILLIK AİDAT
1 Ort.Alan bahçe bak.Sulama,çim mak.bak.Yakıt gideri 24.000,00 54,55 4,55 BÜTÇE GELİRİ (Mayıs 2013 ) 440 60,00 26.400,00
2 Ort.Alan bahçe ve blok ayd/sensör gideri 57.000,00 129,54 10,80 BÜTÇE GELİRİ (11 ay ) 440 65,00 314.600,00
3 Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.) 10.000,00 22,73 1,89 DEVREDEN GELİR (İşletme Geliri)

25.165,69
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 105.000,00 238,64 19,89 ÜYELERDEN ALACAKLAR

8.675,58
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 12.000,00 27,27 2,27 İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

374.841,27
6 Personel Hizmet Alım Gideri 1,00 0,00 0,00

7 Personel iş elbisesi Gideri 2.000,00 4,55 0,38

8 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 15.000,00 34,09 2,84

9 Büro Giderleri (telefon kırtasiye, bilgisayar bakım vs.) 10.000,00 22,73 1,89

10 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 3.000,00 6,82 0,57

11 Blok, Çevre bakım ve onarım giderleri 15.000,00 34,09 2,84

12 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 3.000,00 6,82 0,57

13 Asansör per. bakım sigorta ve malz. Gideri 58.000,00 131,89 10,99

14 Ana gayrımenkul sigorta gideri 8.000,00 18,18 1,52

15 Hukuk müşavirliği Gideri 8.000,00 18,18 1,52

16 Temsil ve ağırlama giderleri 12.000,00 27,27 2,27

17 Hidrafor, Su Kuyusu, Uydu, Bakım-Onarım Gid. 16.000,00 36,36 3,03

18 Güvenlik Gideri (24 Saat 2 Kapı 6 personel 11 ay)
19 Öngörülemeyen giderler 16.840,27 38,27 3,19 AYLIK İŞLETME AİDATI (Mayıs 2013) 440 60,00 26.400,00

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 374.841,27 851,98 71,00 AYLIK İŞLETME AİDATI (Mayıs 2012) 11 ay) 440 65,00 314.600,00


YATIRIM AİDATI ( 2 AY 440 X 35 ) 440 35,00 30.800,00

YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 60.000,00 DEVREDEN GELİR (İşletme ve Yatırım)

54.365,69

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 374.841,27 ÜYELERDEN ALACAKLAR

8.675,58

YILLIK GİDER TOPLAMI 434.841,27 YILLIK GELİR TOPLAMI

434.841,27

NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır.


Bu haber toplam 1783 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink