Haber ve Duyurular

08DENETİM RAPORU

Ankara-Eryaman 7.Etap 2.Grup Konutları (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetim Kurulunun 01 MAYIS 2013 - 31 MART 2014 tarihleri arasındaki dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I-Söz konusu döneme ait gelir-gider tablosu şu şekildedir:

01/05/2013-31/03/2014 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMA

 

 AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLAT

1

2013 MAYIS HARCAMASI

19.292,49

30.04.2013’DEN DEVİR KASA-BANKA

54.365,69

2

2013 HAZİRAN HARCAMASI

22.314,27

2013 MAYIS TAHSİLATI

31.204,41

3

2013 TEMMUZ HARCAMASI

25.566,07

2013 HAZİRAN TAHSİLATI

36.675,95

4

2013 AĞUSTOS HARCAMASI

22.369,01

2013 TEMMUZ TAHSİLATI

40.032,68

5

2013 EYLÜL HARCAMASI

24.185,91

2013 AĞUSTOS TAHSİLATI

32,616,30

6

2013 EKİM HARCAMASI

59.637,93

2013 EYLÜL TAHSİLATI

32.953,55

7

2013 KASIM HARCAMASI

35.259,41

2013 EKİM TAHSİLATI

30.840,10

8

2013 ARALIK HARCAMASI

20.331,75

2013 KASIM TAHSİLAT

29.725,11

9

2014 OCAK HARCAMASI

54.910,56

2013ARALIK TAHSİLAT

30.718,65

10

2014 ŞUBAT HARCAMASI

30.706,84

2014 OCAK TAHİSLAT

27.411,76

11

2014 MART HARCAMASI

27.896,74

2014 ŞUBAT TAHSİLAT

28.039,87

12

2014 KASA- BANKA

69.312,96

2014 MART TAHSİLAT

28.626,70

13

KİRA GELİRİ

4.125,00

14

DİĞER GELİRLER (FAİZ+HURDA )

4.448,17

GENEL TOPLAM

411.783,94


GENEL TOPLAM

411.783,94

 

KAT MALİKLERİNDEN TOPLANACAK AİDAT VE DİĞER GELİRLER

1

30/04/2013 DEVİR KASA BANKA MEVCUDU

54.365,69

2

30/04/2013 DEVREDİLEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

7.617,03

3

30.04.2013 DEVİR ÜYELERDEN GECİKME CEZASI ALACAĞI

1.058,55

4

2013 MAYIS AİDATI

26.400,00

5

2013 HAZİRAN AİDATI

44.000,00

6

2013 TEMMUZ AİDATI

44.000,00

7

2013 AĞUSTOS AİDATI

28.600,00

8

2013 EYLÜL AİDATI

28.600,00

9

2013 EKİM AİDATI

28.600,00

10

2013 KASIM AİDATI

28.600,00

11

2013 ARALIK AİDATI

28.600,00

12

2014 OCAK AİDATI

28.600,00

13

2014 ŞUBAT AİDATI

28.600,00

14

2014 MART AİDATI

28.600,00

15

GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs/2013- Mart/2014)

7.036,41

16

DİĞER GELİRLER (Kira+Faiz + Hurda Satışı)

8.573,17

17

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

2.275,53

18

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

424.126,38

19

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT (-)

4.904,75

20

ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

6.717,17

21

GECİKME CAZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN(-)

720,52T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT TUTARI

411.783,94


ADA YÖNETİMİ FAALİYET VE İŞLEMLERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER:

1- Kat maliklerinin veya kiracılarının bir kısmının aidatlarını zamanında ödememeye devam ettikleri ve denetim tarihi itibariyle gecikme cezası dahil 7.437,69 TL site alacağı olduğu tespit edilmiştir. Site Yönetimi tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı gereğince kat maliklerince iki aydan fazla aidatın ödenmemesi durumunda icra yolları dahil gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

2- Mayıs 2013 – Nisan 2014 Bütçesindeki yatırım faaliyeti ile ilgi husus;

Çevre sulamada kullanılacak 120 tonluk betonarme 1 adet sulama deposunun yapılması işi toplamda KDV. Dahil 73.160,00.-(Yetmişüçbinyüzaltmış) TL. ye yaptırılmıştır. Bir önceki denetimde Toplamda 70.000,00.-TL ödendiği görülmüştür. Kalan bakiye ( 3.160,00TL) kesin kabul ile birlikte ödenecektir.

Ada Yönetim Kurulunun 01 Mayıs 2013- 31 Mart 2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda Denetim Kurulu olarak tarafımızca tanzim edilen denetim raporunun bir suretinin bilgi amacıyla Yönetim Kuruluna verilmesine karar verilmiştir. 04/04/2014

DENETİM KURULU

Ethem ALPASLAN   -   Betül SAVRAN   -   Muharrem AKGÜL

 
 

Bu haber toplam 1453 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink