Haber ve Duyurular

20

 

 

 
 
ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT 
01 MAYIS 2014 - 30 NİSAN 2015 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ
 
 
YATIRIM GİDERLERİ (TL) TUTARI TL DAİRE BAŞI
BİRİM FİAT


YATIRIM GELİRLERİ DAİRE
SAYISI
YATIRIM
AİDATI
TUTARI
1 Site İçi Aydınlatmanın  güçlendirilmesi ve diğer giderler (Tahmini gider) 15.000,00 22,72 13 BLOK       
2 Site İçerisine Çocuklara yönelik 2 adet oyun alanı düzenlenmesi 30.000,00 68,18 YATIRIM GELİRİ  ( 2 AY x 50=100) 440 50,00 44.000,00
3 SGK. nın Kurum zarar talebi tahmini ödeme 10.000,00 34,10 DEVREDEN YATIRIM GELİRİ     25.000,00
4 Alınması düşünülen çim biçme traktörü 14.000,00 31,82        
  YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 69.000,00 156,82 YATIRIM AİDATI GELİRİ     69.000,00
 
 
   
 
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI TUTAR TL DAİRE BAŞI
1 YILLIK
B.FİYAT TL.
DAİRE BAŞI
AYLIK BİRİM
FİYAT TL.


İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI
  13 BLOK DAİRE
SAYISI
AYLIK
AİDAT
1 YILLIK
AİDAT
 
1 Ort.Alan bahçe bak.Sulama,çim mak.bak.Yakıt gideri 30.000,00
68,18 5,68

BÜTÇE GELİRİ (Mayıs/14-Nisan/15  12 Ay) 440 65,00 343.200,00
2 Ort.Alan bahçe ve blok ayd/sensör gideri 57.000,00
129,55 10,80

DEVREDEN GELİR (İşletme Geliri)     40.751,17
3 Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.) 10.000,00
22,73 1,89

ÜYELERDEN ALACAKLAR     8.798,24
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 110.000,00
250,00 20,83

       
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 12.000,00
27,27 2,27

İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI     392.749,41
6 Personel Hizmet Alım Gideri 1,00
0,00 0,00


7 Personel iş elbisesi Gideri 2.000,00
4,55 0,38


8 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 16.500,00
37,50 3,13

9 Büro Giderleri (telefon kırtasiye, bilg.bakım vs.) 10.000,00
22,73 1,89


10 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 3.000,00
6,82 0,57


11 Blok ,Çevre bakım ve onarım giderleri 15.000,00
34,09 2,84


12 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 3.000,00
6,82 0,57


13 Asansör per. bakım sigorta ve malz. Gideri 63.000,00
143,18 11,93


14 Ana gayrımenkul sigorta gideri 8.000,00
18,18 1,51


15 Hukuk müşavirliği Gideri 8.000,00
18,18 1,52


16 Temsil ve ağırlama giderleri 12.000,00
27,27 2,27


17 Hidrafor, Su Kuyusu, Uydu, Bakım-Onarım Gid. 16.000,00
36,36 3,03


18 Güvenlik Gideri (24 Saat 2 Kapı 6 personel 11 ay)  1,00
0,00 0,00


19 Öngörülemeyen giderler  17.247,41
39,20 3,27

AYLIK İŞLETME AİDATI   (12 Ay) 440 65,00 343.200,00
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 392.749,41
892,61 74,38

YATIRIM AİDATI ( 2 AY   440 X 50 ) 440 100,00 44.000,00
 

DEVREDEN GELİR (İşletme ve Yatırım)     65.751,17
  YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 69.000,00

ÜYELERDEN ALACAKLAR     8.798,24
  İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 392.749,41

       
  YILLIK GİDER TOPLAMI 461.749,41

YILLIK GELİR TOPLAMI 461.749,41
  
  NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma  Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır.  c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır. 

 

 

Bu haber toplam 1841 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink