Haber ve Duyurular

20

Sayı : 2014 / 50 22/05/2014
Konu : Çocuk oyun ve spor alanlarının geliştirilmesi  
 

Sayın Kat Maliki

Bilindiği üzere, 2005 tarihli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Daire Başkanlığı Site Yönetimleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Ankara Eryaman VII. Etap 2 Grup Konutları 46465 Ada 1 Parsel Yönetim Planının “Yenilik Ve İlaveler İle Giderlerine Katılma” başlıklı 40 (1) maddesi “Adanın ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin, ortak anten, v.s.) ilişkin yenilik ve ilaveler, adadaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilaveler giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Kat maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Ada Temsilciler Kurulunca belirlenir.” hükmü haizdir.

Spor Sitesi Ada Temsilciler Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarihli toplantısında ve daha önce yapılan toplantılarda önerilen ve bazı kat malikleri ve sakinlerimiz tarafından Sitemiz içerisinde çocuklarımızın oyun oynayacağı güvenli bir alan bulunmadığı ve spor aletlerinin bulunduğu alanda ve çimlerin üzerinde oynamaları sebebiyle çimlerin sürekli sarardığını, ağaçların zarar gördüğünü, bunun bir maliyet getirdiğini, sitemizde daha çok ilkokul ve ortaokul dönemi 6-14 yaş grubuna sahip çocukların çimler üzerinde top oynadıklarını, site dışında bulunan top oynama alanlarına çocuklarını güvenlik nedeniyle göndermek istemediklerini, bu sebeplerle çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilecekleri spor alanları yapılması talepleri ve önerileri dile getirilmiştir.

Çocuklara yönelik oyun alanları ile ilgili talep ve öneriler Yönetim Kurulumuzca görüşülerek şu değerlendirme yapılmıştır. Hali hazırda Sitemizde 446 dairede aileler yaşamaktadır. Her evde ortalama 3-4 kişi bulunduğu varsayılarak hesaplandığında sitemizde tahmini 1500-1600 kişinin yaşadığı, bunun 1/3 nün çocuklardan oluştuğu, dolayısıyla sayısının 300-400 olduğu tahmin edilen küçük çocuklar için mevcut alanların yetersiz olduğu değerlendirilmektedir.

2006 yılı Site Yönetimi döneminde devralındığında site içerisinde yalnızca bir adet kamelya ve 1 adet küçük çocuklar için kaydırak ve salıncaktan oluşan alan var idi. 2007 yılında site içerisinde bir bölümde bulunan kamelya ve çocuk alanının aynısı diğer tarafa da yaptırılarak çocuklar açısından denge sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı yıl dönemin Etimesgut Belediyesinin sitemize bedelsiz sağladığı iki takım spor aletleri de oyun alanının yan kısmına yerleştirilmiştir. Zaman içerisinde Spor aletlerinin eskidiği ve çok verimli kullanılmadığı, hatta bazı çocuklarımıza zarar verdiği, küçük çocuklarımız açısından hayati tehlike arz ettiği şikâyetleri dile getirilmiştir. Ada Temsilciler Kurulunun 20 Mayıs 2014 tarihli toplantısında çocukların çimler üzerinde oyun oynamalarının engellenemeyeceği, dolayısıyla 6-14 yaş çocukların site içerisinde güvenle top oynayabilecekleri alanlar oluşturulmasının gerekli olduğu görüşleri dile getirilerek, spor aletlerinin başka bir mekâna taşınmasını, boşalacak 13x20 m ebadında olan bu alanların etrafının tel örgü ve ağla çevrilerek çocukların oyun oynayacağı bir şekle dönüştürülmesi önerisini görüşmüştür. Söz konusu öneri Ada Temsilciler Kurulu tarafından (2014/26 sayılı karar) oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu amaçla yapılacak çalışmaların başlatılması amacıyla kat maliklerimiz tarafından ekte yer alan Formun doldurularak ve imzalanarak Yönetimimize elden, taahhütlü posta veya faks yoluyla (daha sonra aslını ulaştırmak kaydıyla) 14/06/2014 Cumartesi günü saat 17:00’e kadar Yönetimimize ulaştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.


Spor Sitesi Yönetim Kurulu
Başkan
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Yrd.
Ali Erdoğan KAPUCU
Sayman Üye
Tahir Günay KIVILCIM

 

YÖNETİME KATILIM VE ARAŞTIRMA ANKET FORMUNU İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 1779 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink