Haber ve Duyurular

04

              Ankara Eryaman-Göksu Mahallesi 7.Etap 2. Grup Konutları (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2014- 31 Mart 2015 tarihleri arasındaki dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I-Gelir-Gider Tablosu

01/05/2014-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMALAR

 

AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLÂT

1

2014 MAYIS HARCAMASI

23.724,82

30/04/2014 DEVİR KASA-BANKA MEVCUDU

65.751,17

2

2014 HAZİRAN HARCAMASI

23.191,92

2014 MAYIS TAHSİLÂTI

30.946,96

3

2014 TEMMUZ HARCAMASI

35.464,17

2014 HAZİRAN TAHSİLÂTI

44.374,60

4

2014 AĞUSTOS HARCAMASI

38.341,53

2014 TEMMUZ TAHSİLÂTI

47.661,27

5

2014 EYLÜL HARCAMASI

38.697,45

2014 AĞUSTOS TAHSİLÂTI

34.944,22

6

2014 EKİM HARCAMASI

51.198,30

2014 EYLÜL TAHSİLÂTI

31.356,81

7

2014 KASIM HARCAMASI

37.415,48

2014 EKİM TAHSİLÂTI

31.162,77

8

2014 ARALIK HARCAMASI

24.937,17

2014 KASIM TAHSİLATI

27.640,38

9

2015 OCAK HARCAMASI

24.886,25

2014 ARALIK TAHSİLATI

31.514.90

10

2015 ŞUBAT HARCAMASI

25.059,06

2015 OCAK TAHSİLATI

27.383,26

11

2015 MART HARCAMASI

33.847,58

2015 ŞUBAT TAHSİLATI

28.065,97

12

KASA – BANKA

82.028,99

2015 MART TAHSİLATI

30.730,26

13

 

 

KİRA GELİRİ

4.000,00

14

 

 

FAİZ GELİRİ

3.260,15

 

GENEL TOPLAM

438.792,72

GENEL TOPLAM

438.792,72

 

 

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU

1

30/04/2014 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU

65.751,17

2

30/04/2014 DEVREDİLEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

7.921,.69

3

30/04/2014 DEVREDİLEN ÜYELERDEN GECİKME CEZASI ALACAĞI

876,55

4

2014 MAYIS AİDATI

28.600,00

5

2014 HAZİRAN AİDATI

50.600,00

6

2014 TEMMUZ AİDATI

50.600,00

7

2014 AĞUSTOS AİDATI

28.600,00

8

2014 EYLÜL AİDATI

28.600,00

9

2014 EKİM AİDATI

28.600,00

10

2014 KASIM AİDATI

28.600,00

11

2014 ARALIK AİDATI

28.600,00

12

2015 OCAK AİDATI

28.600,00

13

2015 ŞUBAT AİDATI

28.600,00

14

2015 MART AİDATI

28.600,00

15

GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs 2014-Mart 2015 Arası)

4.565,30

16

DİĞER GELİRLER(KİRA-FAİZ)

7.260,15

17

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

3.162,65

18

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

448.137,51

19

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-)

3.273,11

20

ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

5.491,81

21

GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-)

579,87

 

T O P L A M  GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI

438.792,72

 

Denetim dönemine ait gelir-gider ve tahsilat durumu yukarıdaki tablolarda yer almaktadır.

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Mayıs 2014- 31 Mart 2015 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

 1. Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 6.071,68 TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.
   
 2. Sitemizdeki 26 adet Asansör’un 2015 Asansör Yıllık kontrolleri UDEM Firması tarafından yapılmış, sarı etiket alınmıştır. Bu işlere karşılık Nisan ayı içerisinde KDV. Dahil 3.480.-TL ödeme yapılacaktır.
   
 3. 13 Blok altındaki su depolarındaki 52 adet Hidrofor motorunun tamiri bakımı yaptırılmış olup; bu işlere karşılık Nisan ayı içerinde KDV. Dahil 7.746,70.-TL ödeme yapılacaktır.
   
 4. Mayıs 2014 Nisan 2015 bütçesindeki yatırım faaliyetleri ile ilgili hususlar;
  a) Site İçi aydınlatmaların güçlendirilmesi işi için 15.000.- TL ödenek Konulduğu, işin Ekim 2014 tarihinde tamamlandığı, bu iş için toplamda KDV dahil 6.700.- TL ödendiği.
  b) Site içerisindeki çocuklara yönelik 2 adet oyun alanı düzenlenmesi işi için 30.000.- TL ödenek konulduğu, bu iş için 11.624,00.-TL. Ödendiği.
  c) Alınması düşünülen Çim Traktörü için 14.000,00.-TL ödenek konulduğu, Traktörün 11.400.-TL ye alındığı görülmüştür.
   
 5. Site içerisindeki kuruyan çim alanlarının yeniden çimlendirilmesi ve ağaçlandırılması için çalışmalar yapıldığı, buna bağlı olarak 91 adet top akasya, 200 adet duvar kenarına hanımeli sarmaşık 20 adet ıhlamur ağacı dikildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 4 kamyon gübre 300 kg çim tohumu satın alındığı, bütün bu işere karşılık işçilik dahil toplamda 16.755,98 TL. ödendiği
   
 6. UDEM Firması tarafından 2014 tarihinde Asansörlerimizde yapılan kontrollerde zorunlu olan eksiklikler giderilmiş olup; bu işlere karşılık 15.133.50.-TL ödendiği görülmüştür

              Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2014 - 31 Mart 2015 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilat durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 04.04.2015

 

Site Denetim Kurulu
 
 
Halil YILMAZ
Denetçi
Zekeriya BAŞAYAR
Denetçi
Özkan KARATAŞ
Denetçi

 

 

 
Bu haber toplam 2183 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink