Haber ve Duyurular

20

 
ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT
01 MAYIS 2015 - 30 NİSAN 2016 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ
YATIRIM GİDERLERİ (TL) TUTARI TL DAİRE BAŞI
BİRİM FİAT


YATIRIM GELİRLERİ DAİRE
SAYISI
YATIRIM
AİDATI
TUTARI


1 Güvenlik Alt Yapısı (2 adet Nizamiye yapılması) 105.600,00


13 BLOK


2 Güvenlik Kontrol Noktalarından Bloklarla İletşimin Sağlanması altyapısı 35.000,00


YATIRIM AİDATI ( 4 X 60 =240) 440 240,00 105.600,00
3
DEVREDEN YATIRIM GELİRİ

35.000,00
4

YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 140.600,00


YATIRIM AİDATI GELİRİ

140.600,00
İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI TUTAR TL DAİRE BAŞI
1 YILLIK
B.FİAT TL.
DAİRE BAŞI
AYLIK BİRİM
FİAT TL.


İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI


13 BLOK DAİRE
SAYISI
AYLIK
AİDAT
1 YILLIK
AİDAT


1 Ort.Alan bahçe bak.Sulama,çim mak.bak.Yakıt gideri 40.000,00 90,91 7,58

MAYIS/2015 AİDAT GELİRİ 440 65,00 28.600,00
2 Ort.Alan bahçe ve blok ayd/sensör gideri 57.000,00 129,55 10,80

BÜTÇE GELİRİ (Haziran/15-Nisan/16 11 Ay) 440 70,00 338.800,00
3 Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.) 11.000,00 25,00 2,08

GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI (4 X 35=140) 440 140,00 61.600,00
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 122.000,00 277,27 23,11

DEVREDEN GELİR (İşletme Geliri)

42.341,32
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 15.000,00 34,09 2,84

ÜYELERDEN ALACAKLAR

6.952,90
6 Personel Hizmet Alım Gideri 1,00 0,00 0,00

İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

478.294,22
7 Personel iş elbisesi Gideri 2.000,00 4,55 0,388 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 18.000,00 40,91 3,419 Büro Giderleri (telefon kırtasiye, bilgisayar bakım vs.) 10.000,00 22,73 1,8910 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 3.000,00 6,82 0,5711 Blok ,Çevre bakım ve onarım giderleri 15.000,00 34,09 2,8412 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 3.000,00 6,82 0,5713 Asansör per. bakım sigorta ve malz. Gideri 65.000,00 147,73 12,3114 Ana gayrımenkul sigorta gideri 8.000,00 18,18 1,5215 Hukuk müşavirliği Gideri 8.000,00 18,18 1,5216 Temsil ve ağırlama giderleri 13.000,00 29,55 2,4617 Hidrafor, Su Kuyusu, Uydu, Bakım-Onarım Gid. 15.000,00 34,09 2,8418 Güvenlik Hizmet Alımı (Ocak 2016 -Nisan 2016 Arası) 61.600,00 140,00 35,00

Mayıs /2015 İşletme aidatı 440 65,00 28.600,00
19 Öngörülemeyen giderler 11.693,22 26,58 2,21

AYLIK İŞLETME AİDATI (11 Ay) 440 70,00 338.800,00

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 478.294,22 1.087,03 113,92

GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI (4 x 35 = 140 ) 440 140,00 61.600,00
YATIRIM AİDATI (4 x 60 =240 ) 440 240,00 105.600,00

YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 140.600,00

DEVREDEN GELİR (İşletme ve Yatırım)

77.341,32

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 478.294,22

ÜYELERDEN ALACAKLAR

6.952,90

YILLIK GİDER TOPLAMI 618.894,22

YILLIK GELİR TOPLAMI

618.894,22

NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır.


 

Bu haber toplam 1986 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink