Haber ve Duyurular

14


DENETİM RAPORU

Ankara Eryaman-Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2015 - 31 Mart 2016 tarihleri arasındaki dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I-Gelir-Gider Tablosu

01/05/2015-31/03/2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

 

AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMALAR

AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLÂT

1

2015 MAYIS HARCAMASI

25.080,26

30/04/2015 DEVİR KASA-BANKA MEVCUDU

77.341,32

2

2015 HAZİRAN HARCAMASI

29.071,36

2015 MAYIS TAHSİLÂTI

32.038,65

3

2015 TEMMUZ HARCAMASI

33.680,03

2015 HAZİRAN TAHSİLÂTI

53.441,15

4

2015 AĞUSTOS HARCAMASI

24.498,51

2015 TEMMUZ TAHSİLÂTI

54.477,48

5

2015 EYLÜL HARCAMASI

33.050,42

2015 AĞUSTOS TAHSİLATI

55.834,69

6

2015 EKİM HARCAMASI

40.667,55

2015 EYLÜL TAHSİLATI

51.598,40

7

2015 KASIM HARCAMASI

74.759,03

2015 EKİM TAHSİLATI

38.567,55

8

2015 ARALIK HARCAMASI

67.020,75

2015 KASIM TAHSİLATI

31.886,28

9

2016 OCAK HARCAMASI

34.143,49

2015 ARALIK TAHSİLATI

34.227,65

10

2016 ŞUBAT HARCAMASI

71089,26

2016 OCAK TAHSİLATI

41.450,98

11

2016 MART HARCAMASI

48468,40

2016 ŞUBAT TAHSİLATI

43.969,42

12

KASA – BANKA

119.721,81

2016 MART TAHSİLATI

47.568,18

13

PERS. KIDEM TAZ. HESABI

83.371,57

KİRA GELİRİ

2.700,00

14

 

 

SİGORTA VE DİĞER GELİRLER

11.465,45

15

 

 

PERS. KIDEM TAZ. HESABI

83.371,57

 

GENEL TOPLAM

659.938,77

GENEL TOPLAM

659.938,77

 

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU

1

30/04/2015 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU

77.341,32

2

30/04/2015 DEVREDİLEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI

6.329,22

3

30/04/2015 DEVREDİLEN ÜYELERDEN GECİKME CEZASI ALACAĞI

623,68

4

2015 MAYIS AİDATI

28.600,00

5

2015 HAZİRAN AİDATI

57.200,00

6

2015 TEMMUZ AİDATI

57.200,00

7

2015 AĞUSTOS AİDATI

57.200,00

8

2015 EYLÜL AİDATI

57.200,00

9

2015 EKİM AİDATI

30.800,00

10

2015 KASIM AİDATI

30.800,00

11

2015 ARALIK AİDATI

30.800,00

12

2016 OCAK AİDATI

46.200,00

13

2016 ŞUBAT AİDATI

46.200,00

14

2016 MART AİDTI

46.200,00

15

GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs 2015-Mart 2016 Arası)

5.272,64

16

DİĞER GELİRLER(KİRA-FAİZ)

14.165,45

17

ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI

4.406,13

18

PERSONEL KIDEM TAZMİNATI HESABI (Mart 2016 sonu)

83.371,57

19

TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI

679.910,01

20

KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-)

7.954,98

21

ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-)

10.899,53

22

GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-)

1.116,73

 

T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI

659.938,77

Denetim dönemine ait gelir-gider ve tahsilat durumu yukarıdaki tablolarda yer almaktadır.

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Mayıs 2015 - 31 Mart 2016 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

 1. Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 12.016,26 TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.
   
 2. 10 Ekim 2015 tarihinde ARSİS İnşaat tarafından başlanılan site girişi Güvenlik Binası yapımının sözleşmede belirtilen 15 Aralık 2015 tarihinde bitmediği, ek süre talebi sonucu 26 Aralık 2015 tarihine kadar ek süre verildiği görülmüş, ancak işin 10 Şubat 2016 tarihinde site yönetimine teslim edildiği tespit edilmiştir.
   
 3. Sözleşmede belirtilen süre içerisinde tamamlanmadığından uygulanması gereken müeyyidenin site yönetimi tarafından yüklenici şirkete bu güne kadar uygulanmadığı tespit edilmiştir.
   
 4. a) Güvenlik Binası için ARSİS İnşaat şirketine 84.750,00.- + KDV ( KDV dahil 100.005,00.- (YüzbinbeşTL ) TL’ ye verildiği, ancak yapılan ödemeler sonucunda şirkete 10.000,00.-TL kompozit farkı olarak ödeme yapıldığı, toplamda 110.005,00.-TL nin ödendiği tespit edilmiştir. 2 nolu Güvenlik Kapısı içinde 18.290,00.- TL ye Prefabrik kulübe alındığı, Kulübe yapımı dışında (Bilgisayar, dolap vs) 7.461,30.- TL ayrıca harcama yapıldığı toplamda alt yapı hariç 135.756,30.- TL harcanmıştır.
  b) Güvenlik Kulübeleri ile Daireler arasındaki iletişim Alt yapı için de 26.800,00.-TL. + KDV. İle Elta Telekomünikasyonla sözleşme yapılmış, buna bağlı olarak 15.000,00.- TL. ödeme yapıldığı görülmüştür. Sözleşme dışında çıkan işler içinde ayrıca 4.540,00.- TL ödeme yapıldığı görülmüştür.
   
 5. Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2015 - 31 Mart 2016 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilat durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 14/04/2016
          

DENETİM KURULU
 

          
           Adnan ÖZTÜRK
Denetçi
Zekeriya BAŞAYAR
Denetçi
Mehmet GÜN
Denetçi
          

 

 

Bu haber toplam 1889 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink