Haber ve Duyurular

24

 


ERYAMAN GÖKSU MAHALLESİ 46465 ADA 1 PARSEL (GSV SPOR SİTESİ) 440 KONUT

01 MAYIS 2016 - 30 NİSAN 2017 (YATIRIM, ORTAK GİDER VE TRANSFER) BÜTÇESİ

YATIRIM GİDERLERİ (TL) TUTARI TL DAİRE BAŞI BİRİM FİYAT
YATIRIM GELİRLERİ (TL) DAİRE YATIRIM TUTARI TL

1 Asansör Eksiklerinin Yapt. (13 Asansör Yeşil 13 Asansör Yenileme) 490.000,00
13 BLOK (10x125) 440 1.250,00 550.000,00
2 1 Adet Çöp toplama Merkezi (2 Nolu Kapı İle Su Deposu Arası) 10.000,00
Yatırım Devri

17.000,00
3 1 ad.Logar Açma Makinası 5.000,00
4 13 Blok 26 adet Pissu Giderine S Yaptırılması (Koku önleme amaçlı) 16.000,00
5 Güvenlik Girişlerine Kamera alımı ve Eski kameraların bakımı 11.000,00
6 2 adet Oyun Alanı 1 adet Futbol Sahası 35.000,00

YATIRIM GİDERİ TOPLAMI 567.000,00
YATIRIM AİDATI GELİRİ

567.000,00İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

13 BLOK TUTAR TL DAİRE BAŞI 1 YILLIK BİRİM FİYAT TL DAİRE BAŞI AYLIK BİRİM FİYAT TL 13 BLOK DAİRE SAYISI AYLIK AİDAT 1 YILLIK AİDAT
1 Ort.Alan bahçe bak.Sulama,çim mak.bak.Yakıt gideri 45.000,00 102,27 8,52 MAYIS-HAZ /2016 AİDAT GELİRİ (105X2) 440 105,00 92.400,00
2 Ort.Alan bahçe ve blok ayd/sensör gideri 60.000,00 136,36 11,36 BÜTÇE GELİRİ (Tem/16-Nis/2017 10 Ay) 440 120,00 528.000,00
3 Temizlik malzeme gider.(deterjan çöp poş.) 15.000,00 34,09 2,84 DEVREDEN GELİR (İşletme Geliri)

60.897,84
4 Büro Çalışanı ve Temizlik Personel gideri (6.kişi) 170.000,00 386,36 32,20 ÜYELERDEN ALACAKLAR

15.589,49
5 Personel Kıdem Tazminatı Gideri 18.000,00 40,91 3,41 İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

696.887,33
6 Personel Hizmet Alım Gideri 1,00 0,00 0,00

7 Personel iş elbisesi Gideri 3.000,00 6,82 0,57

8 Kapıcı dairesi Gideri (Elektrik,su,yakıt) 18.000,00 40,91 3,41

9 Büro Giderleri (telefon kırtasiye, bilgisayar bakım vs.) 10.000,00 22,73 1,89

10 Yönetim Binası Elektrik,su,yakıt gideri 4.000,00 9,09 0,76

11 Blok ,Çevre bakım ve onarım giderleri 18.000,00 40,91 3,41

12 Araç kiralama,nakliye ve yol Giderleri 4.000,00 9,09 0,76

13 Asansör per. bakım sigorta ve malz. Gideri 50.000,00 113,64 9,47

14 Ana gayrımenkul sigorta gideri 8.000,00 18,18 1,52

15 Hukuk müşavirliği Gideri 8.000,00 18,18 1,52

16 Temsil ve ağırlama giderleri 25.000,00 56,82 4,73

17 Hidrafor, Su Kuyusu, Uydu, Bakım-Onarım Gid. 15.000,00 34,09 2,84

18 Güvenlik Gideri (24 Saat 2 Kapı 6 personel 12 ay) 211.000,00 479,55 39,96

19 Öngörülemeyen giderler 14.886,33 33,83 2,82 MAYIS-HAZ/2016 İŞLETME AİDATI (2 ay) 440 105,00 92.400,00

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 696.887,33 1.583,83 131,99 AYLIK İŞLETME AİDATI (10 Ay) 440 120,00 528.000,00
YATIRIM AİDATI
125,00 567.000,00

YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 567.000,00 DEVREDEN GELİR (İşletme Geliri)

60.897,84

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 696.887,33 ÜYELERDEN ALACAKLAR

15.589,49

YILLIK GİDER TOPLAMI 1.263.887,33 YILLIK GELİR TOPLAMI

1.263.887,33
NOT: YÖNETİM PLANI İLGİLİ MADDELER MEMORANDUMU
Ada Ortak Giderlerine Katılma Madde 37 –a) Ada Kat malikleri, bulundukları adaya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. b) Yönetim Planına göre belirlenmiş ada ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler adadaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. c) Ada ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 Sayılı KMK’nun 20. Maddesi hükümleri esas alınır. d) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatını ödemek zorundadır.

 

Bu haber toplam 1922 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink