Haber ve Duyurular

08


DENETİM RAPORU

 

Ankara, Eryaman - Göksu Mahallesi (46465 Ada 1 Parsel) SPOR SİTESİ Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki 11 Aylık dönem faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

I-Gelir-Gider Tablosu

01/05/2016 - 31/02/2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU
AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMA AYLARA GÖRE YAPILAN TAHSİLAT
1 2016 MAYIS HARCAMASI 44.745,17 30/04/2016 DEVİR KASA-BANKA MEVCUDU 77.897,84
2 2016 HAZİRAN HARCAMASI 59.355,78 2016 MAYIS TAHSİLATI 40.813,07
3 2016 TEMMUZ HARCAMASI 44.323,64 2016 HAZİRAN TAHSİLATI 58.899,98
4 2016 AĞUSTOS HARCAMASI 54.840,19 2016 TEMMUZ TAHSİLATI 88.576,61
5 2016 EYLÜL HARCAMASI 100.827,20 2016 AĞUSTOS TAHSİLATI 109.280,20
6 2016 EKİM HARCAMASI 77.150,53 2016 EYLÜL TAHSİLATI 99.922,68
7 2016 KASIM HARCAMASI 112.960,67 2016 EKİM TAHSİLATI 113.463,61
8 2016 ARALIK HARCAMASI 162.378,90 2016 KASIM TAHSİLATI 114.625,27
9 2017 OCAK HARCAMASI 119.377,83 2016 ARALIK TAHSİLATI 105.912,16
10 2017 ŞUBAT HARCAMASI 103.090,00 2017 OCAK TAHSİLATI 107.120,50
11 2017 MART HARCAMASI 182.578,49 2017 ŞUBAT TAHSİLATI 104.160,63
12 2017 KASA- BANKA 94.841,52 2017 MART TAHSİLATI 116.176,24
13 PERS.KIDEM TAZMİNATI HES. 91.537,86 KİRA GELİRİ 4.050,00
14   SİGORTA VE DİĞER GELİRLER 15.571.13
15   PERSONEL KIDEM TAZMİNATI HESABI 91.537,86
GENEL TOPLAM 1.248.007,78 GENEL TOPLAM 1.248.007,78

AİDATLAR VE DİĞER GELİRLER TABLOSU
1 30/04/2016 DEVREDİLEN KASA BANKA MEVCUDU 77.897,84
2 30/04/2016 DEVREDİLEN ÜYELERDEN AİDAT ALACAĞI 14.102,31
3 30/04/2016 DEVREDİLEN ÜYELERDEN GECİKME CEZASI ALACAĞI 1.487,18
4 2016 MAYIS AİDATI 46.200,00
5 2016 HAZİRAN AİDATI 46.200,00
6 2016 TEMMUZ AİDATI 107.800,00
7 2016 AĞUSTOS AİDATI 107.800,00
8 2016 EYLÜL AİDATI 107.800,00
9 2016 EKİM AİDATI 107.800,00
10 2016 KASIM AİDATI 107.800,00
11 2016 ARALIK AİDATI 107.800,00
12 2017 OCAK AİDATI 107.800,00
13 2017 ŞUBAT AİDATI 107.800,00
14 2017 MART AİDATI 107.800,00
15 GECİKME CEZALARI TUTARI (Mayıs 2016 - Şubat 2017 Arası) 9.598,87
16 DİĞER GELİRLER(KİRA-FAİZ) 19.621,13
17 ÜYELER TARAFINDAN PEŞİN ÖDENEN AİDATLAR TOPLAMI 5.888,82
18 PERSONEL KIDEM TAZMİNATI HESABI 91.537,86
19 TOPLAM YAPILMASI GEREKEN TAHSİLÂT TUTARI 1.282.734,01
20 KASA VE BANKAYA GELEN VE İŞLENMEYEN TAHSİLÂT(-) 10.706,82
21 ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN AİDAT ALACAĞI TOPLAMI(-) 22.403,21
22 GECİKME CEZALARINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTAR (-) 1.616,20
  T O P L A M GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT TUTARI 1.248.007,78

Denetim dönemine ait gelir-gider ve tahsilat durumu yukarıdaki tablolarda yer almaktadır.

II-Ada Yönetimi faaliyet ve işlemleri üzerinde yapılan incelemeler:

 

Tarafımızdan yapılan denetim sonucunda 01 Kasım 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür.

  1. Ortak gider ve yatırım aidatlarını zamanında ödememeleri nedeniyle denetim tarihi itibariyle 24.019,41 TL toplanamayan aidat ve gecikme cezası olduğu tespit edilmiştir. Hizmetlerin ve yatırım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve aidatlarını süresinde ödeyen sitemiz sakinlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu ve etkilerin önlenmesi amacıyla aidatların zamanında ödenmesi ve ödemeyenlerle ilgili yasal işlemlere başlanılması hususlarında gerekli işlemlerin ada yönetim kurulunca yapılması gerekmektedir.

  2. Sitemizde Yapılan çöp biriktirme yeri için 3 firmadan teklif alınıp, bunlardan en ucuz teklifi veren Korkmaz Makine İnşaat’a KDV dahil 11.000,00 TL bedelle ihale edilmiştir.

  3. a) Mayıs 2016 - Nisan 2017 Bütçesinde yatırım kalemleri arasında yer alan 13 adet asansör yenileme 13 adet asansör bakımı (Yeşil etiket alınması) için 20.08.2016 tarihinde ihaleye çıkarılmış olup en ucuz teklifi veren Ener-G asansör firmasına KDV dahil 495.600,00 TL ye ihale edilmiştir.
    b) Asansörlerin yapımına 1 Eylül 2016 tarihinde başlanılmış olup, Ener-G şirketine bugüne kadar toplamda 433,060,00 TL ödenmiştir. Geriye 62.540,00 TL bakiye kalmıştır.

  4. Mayıs 2016 - Nisan 2017 yatırım bütçesinde yer alan 2 adet oyun alanı KDV dahil 34.125,60 TL ye yaptırılmış, futbol sahasının yapılmadığı görülmüştür.

  5. Mayıs 2016 - Nisan 2017 yatırım bütçesinde yer alan 1 adet Logar açma makinası 4.290,00 TL alınmıştır. Ayrıca; yine bütçede yer alan pissu giderlerine ait malzemeler alınmış ve montajı devam etmektedir.

  6. Mayıs 2016 - Nisan 2017 yatırım bütçesinde yer alan güvenlik sağlanması için otopark içine (7 adet yeni kamera alınmış.) kamera odası yenilenmiş, eski kameraların bakımı yapılmış olup karşılığında 6.500,62 TL ödenmiştir.

  7. 2016 yılı Ağustos ayında çalışan 1 personelin işine son verilmesinden dolayı yerine 01 Şubat 2017 tarihi itibariyle yerine yeni personel iş başı yapmıştır.

  8. Denetim Kurulumuzca, Ada Yönetiminin 01 Mayıs 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin denetlenmesi ile yukarıda belirtilen gelir gider ve tahsilat durumlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Ada Yönetim Kurulunun çalışmaları sırasında iyi niyetle hareket edildiği ve Sitemiz menfaatlerini gözettiği anlaşılmakla, yönetimleri dönemindeki iş ve işlemlerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Denetim Kurulumuzca tanzim edilen Denetim Raporunun bir sureti gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Yönetim Kuruluna tevdi edilmiştir. 08/04/2017


DENETİM KURULU
Zekeriya BAŞAYAR
Denetçi
Hakkı Gürkan ÖZGÜR
Denetçi
Tarık ŞAHMAN
Denetçi

Bu haber toplam 1790 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink