Haber ve Duyurular

08


GSV SPOR SİTESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Değerli site sakinlerimiz,

2016 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan seçimler sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulumuz, Ada Temsilciler Kurulumuzca kabul edilen bütçe ve Yönetim Planımızda düzenlenen yetkiler çerçevesinde bir bütçe dönemini geride bırakmıştır.

Önümüzdeki ay içerisinde Blok Kat Malikleri kurulları toplanarak en üst karar mercii olan Ada Temsilciler Kurulunu oluşturacak blok yönetici ve deneticilerini seçecek, Ada Temsilciler Kurulu da site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu seçerek önümüzdeki dönem bütçesini kabul edecektir.

Yönetim Kurulumuz bir bütçe dönemi süresince Ada Temsilciler Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde görev yapmış, sorumlu, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek Sitemizin menfaatlerini koruma bilinciyle hareket etmiştir.

Görev yaptığımız dönem süresince yakın desteklerini esirgemeyen, yapıcı eleştiriler getiren, önerileriyle önümüzü açan Ada Temsilciler Kurulumuza ve site sakinlerimize teşekkürü borç biliyoruz.

Kusursuz, mükemmel, dört dörtlük bir yönetim icra ederek Sitemizin bütün sorunlarını çözdüğümüzü elbette iddia etmiyoruz. Görev yaptığımız dönem içerisinde yönetim anlayışımızın gereği olarak sorunlara uyumlu, iyi niyetli ve tasarruflu bir şekilde yaklaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Sitemizdeki her kat malikinin bu sorumluluğu en az bizim kadar yerine getirebileceğine inanıyoruz.

Bu açıklamalardan sonra geride bıraktığımız bütçe dönemi içerisinde yapılan hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

1. ASANSÖRLER

Bütçemizin en büyük harcama kalemini oluşturan asansörlerimizle ilgili olarak, her blokta bir adet olmak üzere toplam 13 asansör bütünüyle yenilenmiş, daha konforlu, güvenli ve uzun süre ihtiyaçlarımızı karşılayacak asansörlerimiz hizmete alınmıştır. Ayrıca mevcut diğer asansörlerin de tehlikeli düzeyi ifade eden kırmızı etiket almasına sebep olan eksiklikleri giderilerek güvenli bir şekilde hizmet verecek hale getirilmiştir. Şu anda 26 asansörümüz de en üst güvenlik seviyesini ifade eden yeşil etikete sahiptir. Yeni asansörlerimizin uzun bir dönem sorunsuzca hizmet vermesini diliyoruz.

Asansörlerin daha uzun ömürlü ve sorunsuz hizmet vermesini sağlamak amacıyla yeni asansörlerde eşya taşınmasını yasaklayarak, eşya taşıma için 50 TL ücret karşılığında revize edilen asansörlerin kullanılabilmesine yönelik karar aldık.

2. GÜVENLİK KAMERALARI

Sitemizde kurulu 46 adet analog kamera bulunmaktadır. Yönetim dairemizde bulunan kamera kayıt ve izleme odası çok dağınık bir görünümdeydi. Monitörler odanın yarısını kaplayan masalar üzerinde durmakta, ortalık kablo çöplüğünü andırmaktaydı. Ayrıca kameralarımızın çözünürlüğü düşük olduğu için özellikle güvenlik hizmeti sonrasında giriş kapılarında net görüntü alınması ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu eksiklikler giderilerek modern görünümlü bir izleme ve kayıt odamız olmuş, 7 adet hd çözünürlü kamera montajı ve buna uygun kayıt cihazı alınarak ihtiyaç duyulan alanlarda daha net görüntü alınması sağlanmıştır.

3. PİS SU GİDERLERİNDEN KAYNAKLI KOKULARIN ÖNLENMESİ

Banyo ve tuvalet giderlerinden gelen kokuların önlenmesi amacıyla blok bodrum katlarında birleşen giderlerde kokuların geri vurmasını önlemek amacıyla su tutulacak şekilde tesisata ek montaj yaptırılmıştır. Daha önce bu işlemi yaptıran komşu sitelerle görüşülmüş işlemin fayda vereceği kanaati hasıl olmuştur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan tesisat malzemesi en kaliteli malzemelerden seçilerek en uygun fiyatı veren firmadan doğrudan temin edilmiş, montaj işçiliği de parça başı ücret ödenmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.

4. ÇOCUK OYUN ALANI

Ada temsilciler kurulumuz tarafından çocuklarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde oyun oynayacakları oyun grubu alınması konusunda bu amaçla oluşturulan komisyonun çalışmaları da dikkate alınarak iki adet oyun grubunun zemin halısıyla birlikte montajı yapılmış, mevcut oyun grubunun da eksiklikleri giderilerek kullanıma sunulmuştur.

5. ÇÖP EVİ

Dört ayrı yere bırakılan Sitemizin çöpleri çöp toplayıcıların da sayesinde dağılmakta, görüntü ve çevre kirliliği oluşturmaktaydı. Etimesgut Belediyesinin de isteği ile verilen projeye uygun olarak standartlara uygun bir çöp evi inşa edilmiş olup, artık çöplerimiz tek merkezde toplanmaktadır. Çöp evine su hattı ve elektrik hattı çekilmiş, içerisi seramik zeminle kaplanmıştır. Çöp evine uzak kalan blokların çöplerinin taşınması amacıyla da mevcut çapa makinemize monte edilebilen bir römork alınmıştır.

6. KANAL AÇMA MAKİNESİ ALIMI

Sitemizde tıkanan giderlerin açılmasında kullanılmak üzere Alman Rotenberger marka bir kanal açma makinesi alınmış ve hizmete sunulmuştur.

7. BAHÇE PEYZAJI

Sitemizin orta alanlarının daha yeşil bir görüntüye kavuşturulması amacıyla seyrek bölgelere dikilmek üzere aracısız doğrudan üreticiden mavi servi ve mavi ladin fidanları alınmış ve dikimi sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu fidanların büyümesiyle sulama giderleri ve çim biçme ve bakım maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır.

8. OTOPARK ALANINDAKİ OLUKLARIN TAMİRİ

Sitemizin doğu ve güney otoparkında yer alan oluklar deforme olmuş ve kırılmıştı. Ayrıca kilit taşları da engebeli olduğundan su birikmeleri yaşanıyordu. Bu sorunla ilgili olarak kilit taşları tesviye ettirilmiş, kırık ve yıpranmış oluklar yenisiyle değiştirilmiştir. Bu iş kapsamında A kapısına yakın bölgede servis bekleyen çocuklarımızın ıslanmasını önlemek amacıyla üstü kapalı durak inşa edilmiştir.

9. YANGIN TÜPÜ ALIMI

Yangın mevzuatı gereği bulundurulması zorunlu olan toplam 16 adet yangın tüpü alımı gerçekleştirilmiştir.

10. ENERJİ KİMLİK BELGESİ

2 Mayıs 2017 tarihine kadar alınması yasal bakımdan zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi için Yetkili Firmayla anlaşma sağlanmış olup, çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

11. PERSONEL

Sitemiz çalışanlarından duyulan memnuniyeti ölçmek üzere anket yapılmış, anket sonuçlarına göre personele gerekli yazılı ve sözlü uyarılar yapılmıştır. Ayrıca bir çalışanımızla karşılıklı anlaşma ile yollarımız ayrılmış, Şubat 2017 itibarıyla deneme süreli yeni bir personel işe başlatılmıştır. Personelin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması konusunda yapılması gerekli işlemler olduğunu düşünmekle birlikte açıkçası bu konuda çok mesafe alamadık.

Personele iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan eğitimler verilmiş, asansörle ilgili müdahale konusunda sertifikalı eğitim aldırılmıştır.

Değerli site sakinlerimiz,

Sitemizde ikamet başladığından bu yana 11 yılı aşkın bir süre geçmiş olup, binaların dış cephelerinde yer yer kirlenme ve deformasyon görülmektedir. Estetik açıdan bir yenilenme ihtiyacı doğmaya başlamıştır. Ayrıca kilit parke taşları yer yer aşınmış, otopark çizgilerinde de silinmeler oluşmuştur. Yeni inşa edilen toplu yapıların neredeyse tamamında jeneratör bulunmaktadır. Sitemizde de en azından ortak kullanım alanları için (asansör, merdiven aydınlatma gibi) jeneratör montajı zorunluluk arzetmektedir. Konutlarımızın değerinin ve estetik yapısının korunması bakımından genel bakım ihtiyaçlarının karşılanması, eksikliklerin giderilmesi önümüzdeki dönemde gündeme alınması gerekli işler arasında sayılabilir.

Değerli site sakinlerimiz,

Konum olarak Eryamanın en güzel yerinde bulunan sitemizin daha düzenli, bakımlı, yaşanabilir bir site olması konusunda yapacak çok iş olmakla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapma azmiyle hareket ettiğimize inanıyoruz. Yapılan çalışmalarda desteğini ve yardımını esirgemeyen komşularımıza şükranlarımızı sunuyor, daha nice yıllar mutlu ve huzurlu bir site ortamında yaşamayı ümit ediyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Gökhan ATLI
Yönetim Kurulu Üyesi
Sayman

Tahir G. KIVILCIM
Yönetim Kurulu Üyesi
2. Başkan

Bekir DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi
Başkan

 

Bu haber toplam 1673 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink